Ukategorisert

Apenes’ efterfølger klar – hvitvaskes på nett

Vampus mener å vite at Erik Nadheim, advokat med Ap-fortid, kan bli ny direktør for Datatilsynet. Hans mindre flatterende uttalelser om personvern fjernes nå fra nettet.

Georg Apenes går av 09.april, efter 21 år som direktør i Datatilsynet. Han vil bli dypt savnet av oss som er opptatt av å styrke personvernets stilling.

Vampus omtalte 18.mars hvem som har søkt på den ledige jobben. Blant søkerne er Erik Nadheim, direktør i det kriminalitetsforebyggende råd. Han har en fortid som politisk rådgiver for Aps stortingsgruppe, og som rådgiver for to av Aps justisministre; Kari Gjesteby og Grete Faremo. Vampus mener det hefter noe ved Nadheim som gjør at det kan stilles spørsmål ved hans grunnlag for stillingen som direktør i Datatilsynet. Han har blant annet skrevet et innlegg med den illevarslende tittelen: «Storebror har fått ufortjent dårlig rykte».

Idag skriver Vampus at Nadheims innlegg allerede er fjernet fra internett. En hvitvasking av hans personvernimage før han får stillingen?

En nærliggende slutning er at utnevnelsene av Venstres Lars Sponheim og Høyres Erling Lae til fylkesmenn nylig, i konkurranse med Ap’eren Reidar Sandal og SPs Eva Lian, kan ha beredt grunnen for en «uangripelig» partiutnevnelse av EriK Nadheim til jobben som Apenes’ efterfølger.

Jeg lover at om han blir utnevnt skal Liberalern ikke angripe regjeringen for å ha foretatt en partiutnevnelse. Vi skal derimot gjøre alle våre lesere oppmerksom på Nadheims sorte rulleblad hva angår personvern. Og det er personvern som i tilfelle utnevnelsen av ham skal være hans ene anliggende.

Legg merke til at artikkelen om ham på Wikipedia også kan bli fjernet. Nå driver jo Wikipedia sin egen praksis når det gjelder opprydning i artikler, kildebelegg, og fjerning av artikler som anses som «ikke notabel». Jeg går derfor ut fra at en fjerning av omtale av Nadheim på Wikipedia ikke har sammenheng med at hans tilknytning til det største regjeringspartiet. Men det kan jo være greit å huske på at de som har mulighet til å redigere Wikipedia-artikler (eller fjerne dem) er anonyme. Så hvem som i tilfelle fjerner artikkelen om Nadheim kan vi ikke vite..

19 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bernt
Bernt
11 years ago

Jeg finner ikke noen wikipedia artikkel om han, hverken på norsk eller engelsk. Er det bare jeg som kløner, eller er renvaskingen allerede i gang?

Pleym
Pleym(@pleym_2)
11 years ago

Flott! Vampus, som vi lenker til i artikkelen, hadde også lenke til innlegget – så helt borte er det jo ikke.

Men Nadheim fortjener absolutt å leses. Da vet vi hvordan Datatilsynet vil abdisere som personvernets vokter – om han blir utnevnt til direktør.

Anonym
Anonym
11 years ago

Det eneste lyspunktet i alt dette er bloggerne og en ny generasjon aktivister på nettet.

Karl Olsen
Karl Olsen
11 years ago

Artikkelen på Wikipedia er opprettet av bruker Enad, som vel etter alt å dømme er Erik Nadheim selv. Så langt er det ingenting som tyder på at artikkelen vil bli slettet, men det er jo sannsynlig at den vil bli endret litt på etter hvert, slik den jo også har blitt etter opprettelsen.

Leirbag
Leirbag
11 years ago

Om Nadheim blir utnevnt er det intet mindre enn en skandale!

Og et klart tegn på at dagens politikere ønsker 1984 og vel så det.

Noe undertegnede allerede er klar over, men de fleste trenger fortsatt overbevisning ser det ut som.

Pleym
Pleym(@pleym_2)
11 years ago

Karl Olsen, at artikkelen ikke blir slettet fordi han har skrevet den selv, er ikke riktig. Superbrukere på Wikipedia kan slette artikkelen.

Pleym
Pleym(@pleym_2)
11 years ago

Are Slettan omtalte Nadheims kandidatur 26.03: http://areslettan.na24blogg.no/?p=2031

bigboyen
bigboyen
11 years ago

Jeg kan ikke forstå hvordan han kan få jobben, da kan regjeringen like greit legge ned datatilsynet. Noe av det mest totalitære jeg har lest, og jeg forventer at både representanter for regjeringspartiene som er opptatt av personvern og opposisjonen gjør alt de kan for å hindre en slik utnevnelse.

K.R.
K.R.
11 years ago

: Jeg forstår ikke hvorfor du drar inn Wikipedia i dette. Jeg er administrator på no.wikipedia.org (det du kaller «superbruker»?), og er helt sikker på at artikkelen ikke vil bli slettet pga. den «ikke er notabel». Jeg forstår virkelig ikke — og tro meg, jeg har lagt godviljen til og forsøkt — hvorfor du kan dra inn en hypotetisk sletting i forbindelse med «hans tilknytning til det største regjeringspartiet».

P.S. Karl Olsen er også administrator på Wikipedia, og vet veldig godt hvordan prosessene fungerer der.

Pleym
Pleym(@pleym_2)
11 years ago

K. R. – hvem du nå er; mitt poeng til Karl Olsen var at det ikke er Nadheim selv som kommer til å slette en artikkel om seg selv på Wikipedia. Andre vil gjøre det. Ikke bare fordi artikkelen er «ikke notabel», slik jeg selv har opplevet, men fordi artikkelen ikke holder mål. Mangler kildehenvisninger, mangler struktur/trenger opprydning etc. Men det er ikke helt lett å følge med på hvorfor artikler på Wikipedia slettes, det skal medgis. Tilbake til Nadheim; i og med at det foregår en «opprydning» på nettet angående hans syn på personvern kan det jo hende at… Read more »

K.R.
K.R.
11 years ago

Jeg forstår fortsatt ikke helt: mener du at «noen» — som man ikke helt kan vite hvem er — vil forsøke å barbere bort stoff fra Nadheim-artikkelen? I såfall vil jeg si at det selvsagt kan skje, men at Wikipedias kontrollmekanismer er såpass gode at dette vil bli fanget opp og tilbakestilt, i alle fall om ikke fjerningen av stoff er _godt_ begrunnet på forhånd. Jeg tviler på at denne «noen» kan påberope seg mangel av kildehenvisninger, manglende struktur, eller «trenger opprydning» for å begrunne en slik sletting — det vil neppe Wikipedia-miljøet godta. Så til spørsmålet du avslutter forrige… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
11 years ago

Mulig jeg forklarte meg klønete. Men det sto da vitterlig en advarsel på artikkelen – som forøvrig er borte nå. En advarsel som jeg mener å huske at gjaldt kilder, opprydning etc. Korrigér meg gjerne hvis jeg tar feil. Advarselen er som sagt borte nå. Jeg har jo tidligere sett at artikler blir slettet. F.eks den om Cats Falk (tror jeg hun het), den svenske journalisten som døde brått. Uten at jeg fikk med meg hvorfor akkurat den artikkelen ble slettet. Jeg har også opplevet å få slettet en artikkel. Uten at jeg forstod stort av begrunnelsen. Som artikkelforfatter fikk… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
11 years ago

Artikkelen om Cats Falk finnes nå heldigvis på svensk Wiki: http://sv.wikipedia.org/wiki/Cats_Falk

Astrid
Astrid
11 years ago

: den «advarselen» du viser til ligger i artikkelens historikk, se http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Erik_Nadheim&direction=next&oldid=6887743. Den handler om at det er et eller flere utsagn som trenger en kilde. Dersom de ikke kildebelegges kan de bli fjernet. Dette for å forhindre sladder, svartmaling og desinformasjon – uansett om det omhandler Bob Dylan, Rune Stordal eller Georg Apenes. Wikipedia er et leksikon som for ofte forsøkes misbrukt til slikt.

Mht Cats Falk ble artikkelen diskutert slettet, og til slutt slettet – diskusjonen finner du her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sletting/Slettet/mars_2007#Cats_Falk

Om du kjenner wikipedia er det generelt lite som er gjemt.

Hans A Rosbach
11 years ago

Artikkelen hadde en advarsel om at den var for tynn til å være nyttig på et tidspunkt den var på en linje. Den fikk senere en merkelapp om manglende kilder. Begge disse ting kan enhver se selv. Nå er artikkelen om ham drøyt en uke gammel, og jeg tviler på at noen vil klare å argumentere med at han ikke fortjener en artikkel, selv om den kritikken som etterhvert også nevnes kanskje leder ham til å ønske at han (hvis det var ham da) ikke hadde opprettet den. Imidlertid er diskusjonen om Wikipedia et blindspor i denne sammenhengen. Hva det… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
11 years ago

Det kan godt hende at jeg ikke har nok kunnskap om hvordan Wikipedia fungerer mht. sletting av artikler, merking av artikler som må forbedres etc.

Jeg kan bare si at jeg har gjort meg mine egne erfaringer, og er forvirret hva angår praksisen Wikipedias småkonger utøver.

Jeg er selv en flittig bruker av Wikipedia, og lenker ofte til info funnet der. Men å kunne bidra er er det altså verre med.

trackback
10 years ago

[…] Nadheim mener at jeg mobbet ham i Liberalerens artikkel “Apenes’ efterfølger klar – hvitvaskes på nett” 27.mars ifjor. Det er synd at det viktige arbeidet mot mobbing på internett skal bli […]

Fra arkivet