Ukategorisert

Apenes’ efterfølger klar – hvitvaskes på nett

Vampus mener å vite at Erik Nadheim, advokat med Ap-fortid, kan bli ny direktør for Datatilsynet. Hans mindre flatterende uttalelser om personvern fjernes nå fra nettet.

Georg Apenes går av 09.april, efter 21 år som direktør i Datatilsynet. Han vil bli dypt savnet av oss som er opptatt av å styrke personvernets stilling.

Vampus omtalte 18.mars hvem som har søkt på den ledige jobben. Blant søkerne er Erik Nadheim, direktør i det kriminalitetsforebyggende råd. Han har en fortid som politisk rådgiver for Aps stortingsgruppe, og som rådgiver for to av Aps justisministre; Kari Gjesteby og Grete Faremo. Vampus mener det hefter noe ved Nadheim som gjør at det kan stilles spørsmål ved hans grunnlag for stillingen som direktør i Datatilsynet. Han har blant annet skrevet et innlegg med den illevarslende tittelen: «Storebror har fått ufortjent dårlig rykte».

Idag skriver Vampus at Nadheims innlegg allerede er fjernet fra internett. En hvitvasking av hans personvernimage før han får stillingen?

En nærliggende slutning er at utnevnelsene av Venstres Lars Sponheim og Høyres Erling Lae til fylkesmenn nylig, i konkurranse med Ap’eren Reidar Sandal og SPs Eva Lian, kan ha beredt grunnen for en «uangripelig» partiutnevnelse av EriK Nadheim til jobben som Apenes’ efterfølger.

Jeg lover at om han blir utnevnt skal Liberalern ikke angripe regjeringen for å ha foretatt en partiutnevnelse. Vi skal derimot gjøre alle våre lesere oppmerksom på Nadheims sorte rulleblad hva angår personvern. Og det er personvern som i tilfelle utnevnelsen av ham skal være hans ene anliggende.

Legg merke til at artikkelen om ham på Wikipedia også kan bli fjernet. Nå driver jo Wikipedia sin egen praksis når det gjelder opprydning i artikler, kildebelegg, og fjerning av artikler som anses som «ikke notabel». Jeg går derfor ut fra at en fjerning av omtale av Nadheim på Wikipedia ikke har sammenheng med at hans tilknytning til det største regjeringspartiet. Men det kan jo være greit å huske på at de som har mulighet til å redigere Wikipedia-artikler (eller fjerne dem) er anonyme. Så hvem som i tilfelle fjerner artikkelen om Nadheim kan vi ikke vite..

Mest lest

Arrangementer