Notiser

Husk at fristen for folkets høringsuttalelse

mot datalagringsdirektivet er 11.april. Ikke signert? Mer enn 2700 personer har signert hittil. Du kan gjøre det her!

Mest lest

Arrangementer