Notiser

Husk at fristen for folkets høringsuttalelse

mot datalagringsdirektivet er 11.april. Ikke signert? Mer enn 2700 personer har signert hittil. Du kan gjøre det her!

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv