Diverse, Magasin

Ikke i mål med visumfrihet

Håpet om å få til en visumfri sone på begge sider av den norsk-russiske grensen i løpet av besøket til president Medvedev røk. Det er synd. Verden trenger flere åpne grenser.

Det er VG som idag forteller at Norge og Russland ikke kommer i mål med forhandlingene om en visumfri sone som kunne omfatte 50 000 personer på begge sider av grensen.

Før den russiske revolusjon og før Jernteppet ble det drevet livlig handel på Nordkalotten. Trafikken langs hele kysten av Nordland, Troms, Finnmark og utenfor Kolahalvøyen var livlig. Pomorhandelen sikret levende bygder langs denne lange kyststripen.

Fridtjof Frank Gundersen kalte i sin tid Nord-Norge for «landsdelen på krykker», en betegnelse på at de nordligste fylkene var avhengige av gunstige skatteordninger, særordninger for folk i yrker der arbeidskraft var mangelvare (tannleger, leger, lærere etc) og store subsidier for å holde på bosetningen. Dette er en politikk som har vært ført i 50 år – uten suksess.

Med Jernteppets fall kunne handelen blomstre over grensene som før i tiden, og grunnlaget for bosetning uten subsidiering burde være tilstede. Olje og gassfunn i havet utenfor Norge og Russland kunne også bidra til å gi dette området et økonomisk løft.

Visumfrihet i grensesone kunne være en god start. Vi håper myndighetene i de to landene kommer i mål med en avtale om visumfri grensesone mellom Norge og Russland.

Mest lest

Arrangementer