Ukategorisert

Flertall for datalagringsdirektivet

i folket, ifølge en meningsmåling Synovate har gjort for Minerva. Det er klart flertall, også i de partiene som er mot å innlemme direktivet i norsk lov.

1004 personer er interjvuet i tidsrommet 20-23. april, og resultatet viser at 51 prosent støtter at datalagringsdirektivet skal innføres, mens 31 prosent er i mot. 18 prosent svarer vet ikke.

FrPs nestformann Per Sandberg påpeker at partiets motstand mot direktivet igjen ble slått fast av landsmøtet, og ligger fast. Sandberg tolker resultatet av målingen dithen at «Arbeiderpartiets og politiets skremselspropaganda har virket.»

Diktatorer vinner folkeavstemninger
Hverken leder i Østfold Høyre Tage Petterson eller Venstre-leder Trine Skei Grande mener at resultatet av målingen skal påvirke partienes standpunkt. Sistnevnte sier til Minerva: «Det å kjempe for de liberale borgerrettighetene kan innebære å måtte kjempe for mindretallet. De fleste diktatorer i verden kunne nok ha klart å vinne en folkeavstemning.»

Har vunnet ungdommen
Motstanderne av direktivet har vunnet ungdommen. I aldersgruppen opp til 24 år er det flertall mot direktivet, mens opp til 39 år er det et knapt flertall for.

Motstanderne har en jobb å gjøre
Det er åpenbart at motstanderne har en jobb å gjøre. De siste to årene har medstrømsmediene og ikke minst bloggerne skrevet mye om direktivet, dets innhold og konsekvenser. Likevel er halve befolkningen tilhengere av direktivet.

Arbeiderpartiet, KRIPOS og politiets fagforeninger støtter direktivet. At FrP, Venstre, SV, SP, KrF og en rekke partier utenfor Stortinget er mot, og at Høyre har profilerte motstandere har ikke hjulpet. Heller ikke at Barneombudet, Datatilsynet og en rekke andre organer har uttalt seg mot direktivet.

Det er åpenbart at det er behov for mer debatt, mer informasjon og mer synlighet fra motstanderne. Og synligheten må være der folk er. Ikke bare i mediene, men også i lokalmiljøene. På arbeidsplassene, over havegjerdene. Under vårdugnadene.

Det er ingen grunn til å slappe av, hverken for Stopp Datalagringsdirektivet eller partier, organisasjoner eller andre som er mot direktivet.

Du finner Jan Arild Snoens artikkel om målingen her. Selve målingen finner du her.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars-Henrik Paarup Michelsen
Lars-Henrik Paarup Michelsen
12 years ago

Om ein ser på spørsmålet som blei stilt så er vel det ikkje særleg oppsiktsvekkjande at fleirtalet svarar ja: «EU har innført et datalagringsdirektiv som påbyr automatisk lagring av data knyttet til bruk av internett, e-post og telefon. Politiet og sikkerhetstjenesten kan få tilgang til disse dataene. Er du for eller imot at dette datalagringsdirektivet også skal gjelde i Norge?» Meir interessant ville det vore å stilt spørsmål om folk visste kva datalagringsdirektivet gjekk ut på. Svaret på det trur eg er nei (slik det er for mange av landets stortingspolitikarar). Dermed er jobben vår klar: få fram direktivets negative… Read more »

bigboyen
bigboyen
12 years ago

At 8 av 10 i hele tatt har hørt om datalagringsdirektivet tviler jeg sterkt på og at de i tillegg skal gjort seg opp en mening er meget tvilsomt. Spørsmålet er også ledende, hvem er det som har betalt for undersøkelsen? Tipper vi vil få en rekke argument om at folket er for i månedene fremover med henvisning til den her undersøkelsen.

En nøytral undersøkelse hadde hadde rett og slett tatt bort denne setningen «Politiet og sikkerhetstjenesten kan få tilgang til disse dataene». Kanskje noen kan lage en meningsmåling uten den setningen og se om resultatet blir endret.

Fra arkivet