Ukategorisert

Høyre med lang høringsfrist om datalagringsdirektivet

Høyre inviterer hele partiet til å være med å behandle datalagringsdirektivet. Høringsfristen er satt til 27. august.

Høringsfristen er satt til høsten 2010 slik at hele partiapparatet får muligheten til å være med på å behandle saken. Temaet engasjerer mange, og Høyres hovedorganisasjon oppfordrer til medlemsmøter og høringsmøter.

Oppsummering av høringen vil bli lagt frem for arbeidsutvalget og sentralstyret og publisert på HiT, samt sendt til alle som har gitt høringssvar. For øvrig legges det opp til debatt også om datalagringsdirektivet på landsmøtet.

Med en slik høringsrunde, er det ingen ting som tyder på at saken er avgjort. Høyres medlemmer har makt og medlemmene bør bruke makten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer