Ukategorisert

Avskaff slaveriet!

Soldatene fortjener økt lønn, men ikke gjennom ordningen med verneplikt.

De vernepliktige krever økt lønn, ifølge Aftenposten.

Politikerne er skeptiske, og det betyr at presset mot vernepliktsordningen øker ytterligere. De som gjennomfører verneplikten, altså slavearbeidet for staten, taper mye. Mange må utsette studier eller taper inntekt fordi det er vanskelig å jobbe ved siden av den militære førstegangstjenesten. Soldatene ofrer mye fordi politikerne ønsker et såkalt folkeforsvar.

Verneplikten er et spørsmål om statens makt over individet. Det er urettferdig at en brøkdel av norske ungdommer tvinges til å bruke ett år av sine liv til å tjene Forsvaret, nærmest uten betaling. Tjenesten i Forsvaret bør bli satt på lik linje med andre ansettelsesavtaler med lønn og valgfrihet.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har uttalt følgende om verneplikten: Det er min store bekymring at vi kaster bort store beløp på noe som ikke virker.

Liberaleren skiller ikke mellom førstegangstjeneste og siviltjeneste. Verneplikt er slavearbeid!

Tags:

Mest lest

Arrangementer