Ukategorisert

Sparebanken tror på vekst i offentlig sektor

De som leser Sparebank1 Nord-Norges siste konjunkturbarometeret, forstår hvorfor sosialdemokratiet står sterkt i Nord-Norge.

Ifølge Sparebank1 Nord-Norge jobber omkring halvparten av alle sysselsatte i Nord-Norge i eller i tilknytning til offentlig sektor. Sparebanen mener landsdelens store offentlige sektor kan forklares med mange små kommuner og spredt bosetning. I tillegg utgjør nasjonale oppgaver, som Forsvaret, en betydelig andel av offentlig sektor i nord. Sparebank1 Nord-Norge mener offentlig sektor kommer til å vokse i tiden framover på grunn av landsdelens voksende andel eldre.

Politikere i Nord-Norge, uansett parti, lover relativt sjeldent mindre penger til offentlig sektor. Politikerne ønsker at det meste skal være skattefinansiert, og det skiller svært lite mellom partiene. En større offentlig sektor betyr mer skatt for borgerne, og at befolkningen i sør må bidra mer for å bevare bosetningen i Nord-Norge. Det er en sørgelig framtidsvisjon som knuser drømmen om et annerledes samfunn med mer frihet, mer konkurranse og flere valgmuligheter.

Mest lest

Arrangementer