Ukategorisert

Skattebetalerne henter informasjon på internett

Mange borgere henter informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål på internett. Dette viser rapporten som Skatteetaten har offentliggjort.

Internett er klart den informasjonskanalen som flest av skattebetalerne benytter for å skaffe seg informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål. Omtrent like mange benytter Skatteetatens internettsider som andre internettsider, henholdsvis 21 og 22 prosent.

De som har lønnet arbeid på heltid, menn, de i aldersgruppen 25-39 år og de som har høyere utdanning skiller seg ut ved å være signifikant mer tilbøyelige til å benytte Skatteetatens internettsider enn gjennomsnittet av de spurte.

Sammenlignet med 2006 er det i 2008 flere som benytter seg av internett som kilde til informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål., viser undersøkelsen.

Norge har et komplisert skattesystem, og borgerne er, for å komme gunstig ut av de politiske kravene til skatt, nødt til å innhente informasjon om regelverket. Det bør være et tankekors for politikerne som med fordel kan forenkle systemet betraktelig. Flat skatt, bør være nøkkelordene for skattekåte politikere.

Mest lest

Arrangementer