Ukategorisert

Skattebetalerne henter informasjon på internett

Mange borgere henter informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål på internett. Dette viser rapporten som Skatteetaten har offentliggjort.

Internett er klart den informasjonskanalen som flest av skattebetalerne benytter for å skaffe seg informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål. Omtrent like mange benytter Skatteetatens internettsider som andre internettsider, henholdsvis 21 og 22 prosent.

De som har lønnet arbeid på heltid, menn, de i aldersgruppen 25-39 år og de som har høyere utdanning skiller seg ut ved å være signifikant mer tilbøyelige til å benytte Skatteetatens internettsider enn gjennomsnittet av de spurte.

Sammenlignet med 2006 er det i 2008 flere som benytter seg av internett som kilde til informasjon om skatte- og avgiftsspørsmål., viser undersøkelsen.

Norge har et komplisert skattesystem, og borgerne er, for å komme gunstig ut av de politiske kravene til skatt, nødt til å innhente informasjon om regelverket. Det bør være et tankekors for politikerne som med fordel kan forenkle systemet betraktelig. Flat skatt, bør være nøkkelordene for skattekåte politikere.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer