Ukategorisert

Veistandarden er dårlig

Bilistene betaler for mye målt opp mot veistandarden i Norge.

Politikerne bruker penger som bilistene betaler i avgifter til å subsidiere andre deler av velferdsstaten. Det er konkusjonen etter at Rådgivende Ingeniørers Forening har laget en tilstandsrapport om norsk infrastruktur. På en skala fra 1 til 5, 1 er dårlig mens 5 er godt, får norske veier karakteren 2,5.

Arne Sortevik, Hordaland Fremskrittsparti, brukte tilstandsrapporten i Stortingets spørretime. Han sa til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), at det er behov for langt mer omfattende tiltak enn det som er vedtatt i Nasjonal transportplan.

Bilistene bør ikke betale for skoler, kulturtilbud, barnehager, U-hjelp, landbrukssubsidier eller andre mer eller mindre gode tiltak som politikerne prioriterer. Bilistene skal ikke være statens melkeku!

Mest lest

Arrangementer