Ukategorisert

Nasjonalistiske borgere

Facebook-gruppen Lovendring- Nei til fritt valg av flagg på 17.mai, har fått stor oppslutning. Nasjonalister!

I Liberalerens redaksjon er et flagg kun et tøystykke med farger og mønstre som vekker emosjoner når det vises frem i bestemte sammenhenger og på visse dager. Definisjonen er uten tvil korrekt, basert på debatten om utenlandske flagg på 17.mai og oppslutningen i Facebook-gruppa. Debatten er uverdig, og er et eksempel på nasjonalisme av verste sort.

Flagg bør ikke være et viktig moment i feiringen av frihet og grunnloven. De som likevel vil bruke flagg, uansett mønstre og farger, skal ha rett til basert på ytringsfriheten, en frihet som mange av oss setter høyt.

Det er viktig at Norge som nasjon ikke henfaller til innadvendt nasjonalisme.

I skrivende stund har Facebook-gruppen 10 862 medlemmer.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kardaffi
Kardaffi
12 years ago

«Det er viktig at Norge som nasjon ikke henfaller til innadvendt nasjonalisme.» Er det? Slik jeg ser det er det faktisk uhyre viktig. Hørt om den nye verdensorden? New World Order? Det er ikke til å komme unna at det finnes et enormt stort og mektig nettverk av politikere og andre mektige, rike mennesker verden over som jobber mot en enverdensregjering for styring av vår planet. Og er det noe disse menneskene gjør sitt beste for, så er det å utradere alle lands grunnlover og nasjonal råderett. Nå skal det sies at undertegnede er ikke imot ideen om å tenke… Read more »

Pleym
Pleym
12 years ago

Liberalerens redaksjon er ikke føderalister, bare for å ha det klart, og vi har en utpreget kritisk holdning til FN generelt og pengebruken spesielt.

Kardaffi
Kardaffi
12 years ago

Det hadde vært interessant å sett dere komme med en artikkel som diskuterer liberalisme forbundet opp mot den økende globaliseringen og sentraliseringen av makt som har skjedd og som fortsatt skjer. EU er kanskje det verste eksemplet på en union som gjør sitt beste for å undergrave demokratiet og nasjonalstaten. Det eneste man trenger å gjøre for å få bekreftet det er å gå til youtube og søke etter ‘nigel farage’ og se på hans kommentarer og referanser til aktuelle hendelser. En av meget få veltalende og faktabaserte opponenter til dagens EU og dets styre. Om ikke så jobber jeg… Read more »

Weedar
Weedar
12 years ago

Det kommer nok heldigvis aldri noen slik lovendring. Det er mer sannsynlig at hele flagget blir totalforbudt, i og med at det viser et religiøst symbol…

Epp
Epp
12 years ago

«Flagg bør ikke være et viktig moment i feiringen av frihet og grunnloven.»

Dette er eit merkeleg argument. Det er tross alt den norske grunnloven som vert feira på 17. mai, så på kva måte er det relevant og passande å kome drassande med eit anna lands flagg? Det har ingenting med nasjonalisme å gjere, men med logikk.

Segimundus
Segimundus
12 years ago

Før eller senere bryter alle sentraliserte enheter sammen. Det er tross alt uunngåelig. Før eller senere faller EU (Og tilmed Norge) sammen.

Øyvind Strømmen
12 years ago

Epp skriv: «Det er tross alt den norske grunnloven som vert feira på 17. mai». Dette er heilt rett. 17. mai er den norske grunnlovsdagen, der me feirer det som i si tid var ei av verdas mest liberale grunnlover. Rett nok var ho ikkje vidare liberal ovanfor jødar og jesuittar (for å seia det mildt), men så har me skjerpa oss litt sidan 1814. Denne grunnlova slår blant anna fast ytringsfridom. Eit forbod mot andre land sine flagg er dermed eit åtak på sjølve grunnlova som me feirer. Liberaleren.no kallar det nasjonalisme. Eg kallar det beint ut toskeskap (skjønt… Read more »

Konrad
12 years ago

Dessverre har 17.mai har blitt en oppvisning i selvtilfreds nasjonalisme med bunader og krigshelter. Årsaken er en forveksling av nasjonal frihet (altså enhver etnisk gruppes rett til selvstyre) og individuell frihet (enhver borgers rett til å bestemme over eget liv).

Flagget symboliserer nasjonal frihet og dermed etnisitet. Den som vifter med det norske flagget 17.mai er helt inkonsekvent dersom han samtidig kritisere pakistanere, svensker og somaliere for å vise sin etniske tilhørighet, for de gjør jo akkurat det samme.

La oss feire grunnloven, ikke nasjonen.

Loys Doy
12 years ago

Konrad, La folk feire 17. mai for hvilket grunnlag de selv måtte ønske. Alle har sin egen grunn eller tradisjonsbehov. Noen går i 17.mai-tog for å feire fedrelandet, noen går i 17.mai-tog for å spyle russen, noen gjør det for å ikke skuffa mamma og pappa, enkelte jenter bruker toget som en catwalk kunn så de kan vise seg fram. Så har er det definitivt ganske nyansert enn hvordan du fremstiller det. 17. mai kan også brukes til å minne oss på hvor bra vi har det, eller hvordan vi ønsker å ha det. Nasjonal følelse er det ikke alle… Read more »

Epp
Epp
12 years ago

La meg for all del presisere at jeg ikke støtter et forbud. Det ville ikke vært spesielt liberalt. Det jeg mener, er at det ikke passer seg å bære andre flagg enn det norske på den norske nasjonaldagen. Strømmen snakker om at enkelte, samtidig som de feirer den norske nasjonaldagen, vil vise sin tilknytning til et annet land. Vel, det er helt upassende. Man kan gå rundt og vifte med utenlandske flagg 364 dager i året, men 17. mai er det norske flaggets dag. Jeg er helt enig i at de som ønsker et forbud mot utenlandske tog i 17.… Read more »

Ragnhild
12 years ago

Klarer ikke å følge logikken i at bare norske flagg skal kunne brukes 17.mai. Når et utenlandsk skip anløper en fremmed havn har det flagget til landet det besøker i formasta, og eget nasjonalflagg hengende på hekken. Om det alltid har vært slik skal jeg ikke si, men jeg ser det daglig på piren nedenfor her. Det samme gjelder for flaggbruk 17. mai. Et fremmed lands flagg i 17,maitoget er en hilsen til oss som nasjonalstat. I stjørdal har de invitert innvandrere til å delta i toget med sine nasjonaldrakter, noe man ikke kunne gjort i metropolen Oslo. Forteller litt… Read more »

Øyvind Strømmen
12 years ago

«Vel, det er helt upassende».

Si meg… hvorfor det? Hva er det som gjør det så upassende at noen som flagger – bokstavelig talt – sin tilknytning til et annet land feirer den norske grunnlovsdagen?

Og hvem er det egentlig som skal avgjøre at dette er upassende? Og er det like upassende med en folkedrakt fra et annet land? Hva med en samisk folkedrakt, eller et samisk flagg?

Ragnhild
12 years ago

@Epp
Ei samisk kofte er like passende i et 17.mai tog, som bunaden min. Samme med det samiske flagget.

Hvem som mener at dèt eller dèt er passende eller ikke, er du og jeg, ut fra våre normer om hva som er passende eller ikke. At vi ofte lar våre normer bli styrt av toneangivende krefter i samfunnet, unndrar oss ikke fra å ta ansvar for våre meninger.

Ragnhild
12 years ago

Au skitt
Retta siste innlegg til feil person, Sorry *rødmer*
Innlegget var skrevet med tanke på Øivind Strømmens innlegg

Epp
Epp
12 years ago

Dere snakker om å tilkjennegi sin tilknytning til et annet land mens man feirer Norges grunnlov. Men hvorfor er det i det hele tatt relevant hvilket land man har tilknytning til annet enn Norge på den norske grunnlovsdagen? Hvorfor er det relevant å komme viftende med et svensk flagg på 17. mai? Det er ikke relevant. Det er fullstendig usaklig og upassende.

Weedar
Weedar
11 years ago

Hah, jeg var visst synsk i kommentaren ovenfor 🙂

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10008625

Fra arkivet