Ukategorisert

Storbergets «høring» slaktes

Mandag 31.mai arrangerer justisminister Knut Storberget en høring om datalagringsdirektivet – med bare tilhengere i panelet. Nå slaktes høringen, og motstanderne boikotter arrangementet.

Både Aftenposten, Dagsavisen og Dagbladet (Marie Simonsen på kommentarplass) omtaler idag den såkalte åpne høringen som Justisdepartementet skal arrangere på mandag. På departementets hjemmeside omtales arrangementet, men det er i tillegg opprettet en egen hjemmeside. Du kan følge arrangementet direkte. Påmelding til arrangementet skjer her.

Boikott!
En rekke organisasjoner opplyser at de vil boikotte hele arrangementet. Blant dem som ikke deltar er, ifølge Aftenposten: «Advokatforeningen, Norsk Presseforbund, Den internasjonale juristkommisjonen, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag» – i tillegg til flere andre som er kritiske til direktivet.

Grunnen til boikotten er at kun frem høringsinstanser er invitert til å sitte i panelet under arrangementet. Alle tilhører politi- og justissektoren. Og alle støtter direktivet.

Slik skal arrangementet foregå, stadigi ifølge Aftenposten: «PST, Kripos, Riksadvokaten, Det nasjonale statsadvokatembete og Politidirektoratet skal sitte i panelet på halvdagsseminaret. De skal holde hver sin innledning, deretter er det paneldebatt. Alle høringsinstanser er invitert til å delta med én person hver. Storberget skal innlede og avslutte.»

Vil ikke være gisler
StoppDLD-leder Lars-Henrik Michelsen mener det er oppsiktsvekkende at Storberget ikke tar hensyn til de mange motforestillingene som kom i den offisielle høringsrunden. Han kaller mandagens seminar et forsøk på å kneble den store folkelige motstanden mot direktivet.

Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) er blant dem som ikke stiller. Jon Wessel-Aas sier det slik: «– Jeg kommer ikke til å sitte i salen som et gissel for Storbergets dårlig forkledte propagandaseminar med mulighet til å rekke opp hånden og stille spørsmål etter at politiets egne etater har holdt på et par timer med å «debattere» egne påstander. Dette minner mest om debattformen i ettpartistater».

Wessel-Aas har også omtalt arrangementet på sin egen blogg Uhuru.

Politiets behov i sentrum
Justisminister Knut Storberget sier til Dagsavisen at det aldri var meningen å belyse DLD-problematikken bredt: «– Vi har aldri tatt sikte på å oppsummere hele høringsrunden. Dette seminaret skal imøtekomme det som er etterlyst, særlig fra motstanderne, nemlig bedre dokumentasjon på politiets behov for datalagring. Vi har behov i justissektoren for å få fram vårt behov for datalagring.»

«Storebror ter seg» er overskriften på Marie Simonsens kommentarartikkel i Dagbladet. Og overskriften sier igrunnen alt om Storbergets «høring» førstkommende mandag.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
bigboyen
bigboyen
11 years ago

Jeg slutter ikke å bli overrasket over hvilke virkemidler overvåkningsentusiastene er villig til å bruke. Det er tydelig at det er ekstremt viktig for myndighetene å få igjennom overvåkningsdirektivet, så varsellampene bør blinke enda kraftigere for alle oss andre.

Pleym
Pleym
11 years ago

Helt riktig. Det er ingen grunn til å ligge på latsiden. Vi så det på og i efterkant av Høyres landsmøte. Det er bare å jobbe på, og overbevise så mange som mulig.

Og sende epost til stortingsrepresentantene i Høyre og Ap og minne om at denne saken hverken er glemt eller avgjort.

Fra arkivet