Ukategorisert

SV: Prinsipielt – og patetisk

Sist fredag skrev VGs Olav Versto en Side 3-blogg der han angrep SVs forslag om å innføre republik i Norge. Idag skriver Dagbladet at SV vil «takke av kongen». Forslaget er en årviss foreteelse fra SV, og omtalen viser hvor lite man verdsetter prinsipiell politisk debatt i Norge.

Ifølge Dagbladet er det imorgen at Stortinget skal behandle SVs forslag om å avskaffe kongedømmet. SVs Hallgeir Langeland vil ha en prinsippdebatt om arveretten, mens Per Kristian Foss fra Høyre bruker det tradisjonelle og pragmatiske argumentet for monarkiet; det fungerer jo så godt.

Og der strander debatten. Tragisk nok, for den er viktig. Det er slett ikke uvesentlig å stille spørsmål ved om hvem foreldrene er skal ha avgjørende betydning for hvordan det går med avkommet i livet. Det er på to områder i Norge at foreldrenes yrke arves av deres barn; kongen – og bonden. Arverett til tronen og odel til gården.

I alle sammenhenger ellers argumenterer man for utjevning, for like muligheter, og mot privilegier. Men når det gjelder monarki og landbruk er arverett og privilegier helt OK. Forstå det den som kan.

Patetiske SV
I Norge er det lite av prinsipiell debatt rundt grunnforhold i samfunnet. Og styringssystem er tross alt grunnmuren i samfunnet. Olav Versto uttrykte i VG sist fredag at SVs gjentatte forslag om å avvikle monarkiet sørger for at det store flertallet på Stortinget dermed uttrykker støtte til fortsatt monarki. Og slik kan det jo også ses.

Fra rundspørringer tabloidavisene gjør, vet vi at mange av de folkevalgte, hvis de kunne velge fritt, ikke ville innført monarkiet idag. Men ingen partier med unntak for SV har programfestet å avskaffe monarkiet. Noen formulerer seg likevel indirekte i programmet. For eksempel Venstre.

Venstre programfestet at man ikke skulle arve posisjoner. Formuleringen var ment å ramme odelsretten (se over), men Lars Sponheim måtte innrømme at den også kunne brukes om monarkiet. Så hvis Venstres program skal tolkes bokstavelig bør Trine Skei Grande og Borghild Tenden stemme for SVs forslag. Vel å merke hvis det er ordentlig utformet.

For uansett hvor mye jeg ville rose SV for å gjøre denne prinsipielle markeringen regelmessig, må jeg ile til med å kalle partiet patetisk. Grunnen er at SV i tidligere års medieomtale har sagt at kong Harald (eller kronprins Haakon) gjerne kan bli valgt til president – på livstid. Hvor mindre prinsipiell går det an å bli?

Monarkiet grunnfestet
Allerede i Grunnlovens § 1 er monarkiet nevnt. En tredjedel av paragrafene i Grunnloven handler om nettopp monarkiet. Og det er fordi Norge i 1814 hadde vært monarki i mange hundre år, og kongen hadde hatt all makt (enevelde) siden 1660. Å tenke seg at andre enn kongen skulle styre var bokstavelig talt en revolusjon. Men det var det de gjennomførte på Eidsvoll i løpet av fem våruker i april-mai. Eneveldet ble avskaffet til fordel for maktfordelingsprinsippet. Selv om stemmeretten var sterkt begrenset sammenlignet med den allmenne stemmeretten vi har idag, var den veldig vid for sin tid. 25 år efter den franske revolusjon var Norge plutselig det mest demokratiske landet i Europa.

Ingen folkeavstemning om republikk i 1905
Det er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som har behandlet forslaget fra SV. Og komiteen er ifølge Olav Versto samstemt om at statsformen (monarki eller republikk) må være gjenstand for folkeavstemning. Noe Versto sier seg enig i (selv om han mener at folkeavstemning ellers er en uting i det norske systemet), og han viser til at det var en slik folkeavstemning «forut for valget av Haakon VII til konge i 1905.»

Men her gir Versto (og stortingskomiteen) uttrykk for en feiloppfatning. Det var ingen folkeavstemning om statsformen i 1905. Forklaringen er denne: 07.juni 1905 ble unionen med Sverige oppløst fordi «kongen hadde trådt ut av konstitusjonen», som Stortingets vedtak lød. Stortinget overdro kongens makt iht. grunnloven til regjeringen. Naturlig nok. For kongens makt i grunnloven var den utøvende. Slik sett kan man si at Norge var en republikk sommeren og høsten 1905. med Christian Michelsen som «president».

Michelsen og hans regjering fikk vide fullmakter av Stortinget. Og forhandlinger med Sverige og med andre monarkier både på og bak scenen begynte. Det er skrevet mange spennende bøker om drakampene. For Stortinget følte seg snart tilsidesatt. Og det fantes republikanere på Stortinget. Blant dem var den senere statsminister for Venstre, Gunnar Knudsen. Han satt i regjeringen, men valgte å gå ut i protest mot Michelsens handlemåte.

Michelsen og andre mente Norge måtte velge monarkiet av taktiske grunner; for å få støtte fra Europas stormakter til unionsoppløsningen kunne man ikke samtidig velge republikk som statsform. Gjennom valget av en dansk prins med britisk kone ble båndene til Danmark gjenopprettet, og det mektigste monarkiet i verden sikret for Norges sak; selvstendigheten.

Den ene folkeavstemningen i 1905 handlet om unionsoppløsningen. Den andre, som feilaktig blir omtalt som for eller mot monarki, var formulert dithen at man skulle si ja eller nei til å bifalle regjeringens handlemåte. Som altså var en taktisk manøvrering for å sikre uavhengigheten.

To folkevalgte konger
Norge har (derfor) hatt to «folkevalgte» konger; Haakon VII ble valgt først av regjeringen Michelsen, og dette ble bifalt av 80% av mennene gjennom en folkeavstemning efterpå. Christian Fredrik ble valgt av de 112 Eidsvollsmennene i 1814.

Norge er et konstitusjonelt monarki. Kongen har rettigheter og plikter, nedfelt i grunnloven. Men for å knytte kongen til grunnloven må han innen en tidsfrist avlegge ed til grunnloven, foran folkets valgte representanter. Det var dette vi sist så manifestert av Harald V i Stortinget i januar 1991.

Men noen folkeavstemning om statsform har Norge altså ikke hatt. Selv om antallet republikanere i befolkningen nå er større enn noengang siden 1905 (med unntak av tiden rett efter kronprins Haakons forlovelse med Mette Marit), blir det nok ikke noen endring av styreform her til lands med det første. Ihvertfall ikke når republikanerne er så feige som Aps Freddy de Ruiter. Han uttalte til media at han kun ville stemme for SVs forslag om republikk så lenge det ikke var sikret flertall..

Jeg tror ikke kronprins Haakons gener garanterer noen vis og forstandig person på tronen, akkurat like lite som det norske skoleverket hindrer at personer som ikke akkurat utmerker seg med forstandighet og klokskap blir innvalgt på Stortinget eller utnevnt til en plass i regjeringen.

Poenget er at stortingsrepresentantene velger og vraker vi selv. Monarken får sin plass kun fordi han/hun har foreldre med samme jobb.

Liberalerens redaksjon er motstandere av arvelige embeder.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
IvarE
IvarE
11 years ago

Jada, joda. Men selv om jeg prinsipielt er enig i at arvelige embeder er en uting, så anser jeg dette som en skikkelig ikke-sak. Har ikke disse nissene viktigere ting å ta seg til enn å krangle om avsettelse av en monark som tross alt ikke har noen som helst reell makt, så er det deres egne stillinger / posisjoner som burde avskaffes først. Og PS: En folkeavstemning har dessverre lite med demokrati å gjøre. Selv om de fleste synes å tro det motsatte. En folkeavstemning gir makten til særinteresser og pressgrupper. En folkeavstemning betyr fullstendig ansvarsfraskrivelse for styrende organer.… Read more »

Gullstandard
11 years ago

Problemet med kongen i dag er jo nettopp det at han IKKE har noen makt å sette opp mot Stortinget. «All makt i denne sal» er IKKE et gode, men et totalitært trekk.

DLF har (selvfølgelig) programfestet opphevelsen av monarkiet og parlamentarismen, og innføring av republikk med en reell tredeling av makt.

Dagens konsensusbasert styreform, der pressgrupper, Akersgata og heltidspolitikere deler makten seg i mellom, var nok ikke det Montesquieu hadde i tankene…

Gullstandard
11 years ago

For ordens skyld, fri og bevare meg vel for at Haakon Jr. skulle få reell makt, altså. Ble nok ikke så mye tredeling av det heller.

Kjartan
Kjartan
11 years ago

Til orientering er teksten i Venstres prinsipprogram slik: «Venstres prinsipielle syn er at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i folkeavstemming.»

Ettersom SV sitt forslag ikkje tek høgde for forankring i folkeavstemming, er det naturleg at Trine Skei Grande og Borghild Tenden stemmer mot forslaget.

IvarE
IvarE
11 years ago

:
Jeg tror slett ikke at vi er så uenige.
🙂
FpUs forslag var godt. Og vi skal gjerne diskutere styreform. Det er viktig. Og jeg er enig i at monarkiets dager før eller siden er talte.

Men å årlig fremme forslag om endring av styreform (slik SV faktisk gjør), når de VET at det ikke leder til noe som helst, det er ikke annet enn å kaste bort skattebetalerenes penger for panisk å rettferdiggjøre sin egen eksistens.

Psynil
Psynil
11 years ago

For min egen del så er kongen kun en representant for Norge. Jeg personlig syntes Kongefamilien gjør en veldig bra jobb pr. idag og ser ingen grunn til å avta kongen. Det handler også en del om Norges tradisjon og «image» om du vil. Hvilke fordeler vil det gi Norge å avta kongen?

Nå tviler jeg på at jeg vil bli overbevist uansett siden jeg vil sterkt beholde monarkiet, men jeg underer uansett på hvilke fordeler det vil gi hvis kongefamilien blir avsatt.

Pleym
Pleym
11 years ago

Psynil, du har rett og slett et helt pragmatisk syn på hvem som burde være statsoverhode.

Gullstandard
11 years ago

Det har ingen hensikt å «avsette kongen» med dagens forståelse av demokrati. Å få en annen nikkedukke til å signere Stortingets enestyre har ingen verdi, heller en negativ verdi. Det som må til er å oppnå en forståelse av hvorfor reell maktfordeling er nødvendig for frihet. En diskusjon om republikk innenfor dagens idealisering av parlamentarismen er som å rydde i Titanics dekksstoler.

Trond Gjelsten
Trond Gjelsten
11 years ago

Du skriver at «stortingsrepresentantene velger og vraker vi selv». Det er vel en rimelig fordrøyd sannhet? Prosessen som leder frem til hvem som står på de ulike listene er vel for det første ikke noe hver enkelt velger kan påvirke i særlig stor grad. Langt viktigere er at vi har en styringsform som legger et abstraksjonslag over hva man faktisk stemmer på som gjør det nærmest umulig å si hva man får. Hadde man som du skriver kunnet «velge og vrake» så hadde det etter min mening blitt en mye mer transparent og, etter min mening, et mer demokratisk styresett.… Read more »

Pleym
Pleym
11 years ago

Jeg sier ikke at valgsystemet vi har er perfekt, men det er langt å foretrekke fremfor arvelighet.

Jeg er dypt og inderlig uenig med alle som sier at den alminnelige velger ikke kan gjøre noe med listene.

Det er bare å melde seg inn i et parti og troppe opp på års- og nominasjonsmøter, efter å ha betalt kontingent.

Psynil
Psynil
11 years ago

Plyem, hvis du gidder å lese inlegget mitt så spør jeg om hvem fordeler republikanere mener vi vil få ved å avsette kongen. Og kongen er vel ingen reel statsoverhodet? Er vel bare symbolsk? Så lenge Kongen er politisk uavhengig og er der som ett symbol på Norge så kan jeg ikke forstå hvorfor vi skal bytte han/dem ut. De repressenterer Norge på en svært god måte syntes jeg og derfor lurer jeg på hva som ville vært fordellen med å bli kvitt kongen? Skulle vi da fått en president? I så fall så vil han jo ikke være politisk… Read more »

Pleym
Pleym
11 years ago

Psynil, når jeg oppfatter argumentasjonen din for monarki som pragmatisk, er det fordi du argumenterer med at de kongelige gjør en god jobb, og du spør om hvilke fordeler man vil få med å bytte ut kongen med en president. Min argumentasjon er prinsipiell: Uavhengig av hvilken jobb de gjør mener jeg at å få posisjoner gjennoma arv er galt. Det er i strid med individets frihet – både for oss som er undersåtter og for de kongelige. De lever en slavelignende tilværelse – dog i et luksusbur. De kan slutte når de vil, eller vi kan sørge for at… Read more »

Fra arkivet

 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
  Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.