Ukategorisert

Skal nedsette tros- og livssynspolitisk utvalg

Hvis resultatet av utvalgets arbeid blir et fullstendig skille mellom staten og religioner, skal den rødgrønne regjeringen få mye skryt hos Liberaleren.

Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk. Utvalget skal fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. Det sa statsminister Jens Stoltenberg da han svarte på en interpellasjon i Stortinget om religionens plass i samfunnet, ifølge Regjeringen.no.

Det er mulig regjeringen klarer å få en mer helhetlig politikk, men et totalt skille og like konkurransevilkår er umulig å oppnå på grunn av kirkeforliket av 10.april 2008. Staten og kristendommen går hånd i hånd med de ulempene det gir for borgerne og for alternative aktører som ikke er tilknyttet statskirken.

Regjeringen tar sikte på at utvalget skal avlevere sin innstilling i utgangen av 2012. Utvalgets sammensetning og mandat blir klart om kort tid.

Mest lest

Arrangementer