Magasin

Om bøker, markedskultur og sånt; Anine Kierulf

I vår sommerserie intervjuer vi idag ekspert på ytringsfrihet, Anine Kierulf. Hun synes det er uheldig at så få reagerer på spørsmålet om bokbrenning i Dagbladet Magasinets spalte Bokettersynet.

Hvis du bare skulle ha/beholde én bok resten av ditt liv, hvilken ville du velge?

– Det er det vanskelig å besvare med noe annet enn øyeblikkets fascinasjon, som for tiden er Hans-Georg Gadamers «Sannhet og metode». Gjerne i Pax’ nye, norske oversettelse.

Anine[1]

Hvorfor er akkurat denne boken så viktig?

– Fordi vi lever i tiden, selv om vi forventer effektivitet. Og så gjør den seg i gjenlesning, det er vel i grunn et poeng både i boken og i spalten din.

Når leste du boken første gang?

– Jeg kan ha bladd i den i et visst ex. phil.’sk ad fontes-overmot på 90-tallet, men den grep meg først gjennom advokatkollegial mellomkomst under en tolkningsgrubling 2004.

I Dagbladet Magasinets spalte ”Bokettersynet” kan intervuobjektet fortelle om boken man helst vil brenne. Er det heldig eller uheldig at en Dagbladet med sin profil som kulturavis bruker et begrep om kultur som vi forbinder med totalitære ideologier?

– Det er heldig, det gir anledning til refleksjon om en skal benytte sjansen til å nevne en bok en ikke liker, eller bare svare «ingen» fordi en ikke liker spørsmålsstillingen. At så få reagerer på spørsmålsstillingen er uheldig.

Bør boktittelen ”Min kamp” reserveres for hysterikere med manglende ideologisk gangsyn?

– Nei. Verken titler eller innhold bør reserveres for eller mot noen.

I Danmark gav eieren av Mærsk, Arnold Mærsk McKinney Møller i 2004 landet en ny opera – for egen regning. Hvis du skulle bli kontaktet av Kjell Inge Røkke eller Stein Erik Hagen med beskjed om at bare du fikk velge deg en kulturrelatert gave til hele det norske folk – både fødte og ufødte – hva ville du svart da?

– En skikkelig rehabilitering av Oslo konserthus (med et klekkelig driftsfond forvaltet på formålet kvalitet og konsentrasjon), som var uimotståelig både for dirigenter og musikere. Gjerne et fullstendig omskapt rom, men med Arne Nordheims pausesignal i behold.

Savner du partiledere eller toppolitikere som skriver andre bøker enn egne memoarer?

– Jeg savner politikere som skriver memoarer verdt å lese.

Hva synes du om at når FrP ikke får gjennomslag for å kutte kulturstøtte, velger de subsidiært å støtte kulturuttrykk med bred folkelig appell – som uansett burde klare å overleve uten subsidier?

– Det illustrerer populismens absolutte lavmål; det prinsippløse knefall for et folk redusert til politisk middel.

Hvilken bok kunne du selv tenke deg å ha skrevet?

– Jorge Luis Borges «Ficciones». Fin aldri å komme ut av. Hvordan skaper en slikt?

Anine Kierulf er advokat, og ekspert på ytringsfrihet. Hun jobber som Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Mest lest

Arrangementer