Ukategorisert

Ove mer frihetsvennlig enn Henrik

Ove Vanebo, leder i FpU, er for aktiv dødshjelp, men Henrik Asheim, gjenvalgt leder i Unge Høyre, er imot.

For liberaleren, og for Ove Vanebo, er det sentralt at det ikke er en offentlig oppgave å avgjøre hva som er et verdig liv. Den avgjørelsen skal hver enkelt borger ta. De som vil dø, bør få dø på en verdig måte uten et smertehelvete.

Unge Høyre vil pine uhelbredelig syke mennesker, sannsynligvis på grunn av religiøs overbevisning.

Dødshjelp eller ikke er et spørsmål om frihet. Det er ikke en offentlig oppgave å bestemme om folk bør få lov til å dø eller ikke.

Mest lest

Arrangementer