Magasin

Om bøker, markedskultur og sånt; Paul Chaffey

I Liberalerens sommerserie om litteratur og kultur intervjuer vi direktør i Abelia, Paul Chaffey. Han vil overlate Animal Farm til barn og barnebarn, for å overbringe kunnskapen om at lar man målet hellige middelet og avskaffer rettsstatsprinsippene og ytringsfriheten går det galt gang etter gang.

Hvis du bare skulle ha/beholde én bok resten av ditt liv, hvilken ville du velge?

– Animal Farm av George Orwell

Hvorfor er akkurat denne boken så viktig?

– Fordi det ikke finnes noen enklere og bedre beskrivelse av hvorfor et liberalt demokrati kan degenerere til et brutalt diktatur når noen definerer samfunnsinteressene som noe annet enn summen av individene i samfunnet. Lar man målet hellige middelet og avskaffer rettsstatsprinsippene og ytringsfriheten går det galt gang etter gang. Animal Farm er en bra bok å etterlate til barn og barnebarn for at den kunnskapen ikke skal gå tapt.

Når leste du boken første gang?

– Hadde den i bokhyllen hjemme og var veldig ung første gang jeg leste den.

I Dagbladet Magasinets spalte ”Bokettersynet” kan intervuobjektet fortelle om boken man helst vil brenne. Er det heldig eller uheldig at en Dagbladet med sin profil som kulturavis bruker et begrep om kultur som vi forbinder med totalitære ideologier?

– Jeg er usikker på om Dagbladet har noen profil. Men der er jo å håpe at Dagbladet mente det som en provokasjon for å tydeliggjøre hva intervjuobjektene liker aller minst. I et land der kultureliten ofte snakker i politisk korrekte gåter kan jo det være klargjørende å få belyst hvilke meninger intervjuobjektene vil ha utryddet. Vi får håpe det ikke ligger en dypere konvertering til det illiberale.

Bør boktittelen ”Min kamp” reserveres for hysterikere med manglende ideologisk gangsyn?

– Nei, det ville være i overkant elitistisk. Det er jo også et godt navn på manifestet til alle som helst vil kjempe sin kamp alene, uten å blande inn andre.

I Danmark gav eieren av Mærsk, Arnold Mærsk McKinney Møller i 2004 landet en ny opera – for egen regning. Hvis du skulle bli kontaktet av Kjell Inge Røkke eller Stein Erik Hagen med beskjed om at bare du fikk velge deg en kulturrelatert gave til hele det norske folk – både fødte og ufødte – hva ville du svart da?

– Jeg synes vi er for dårlige på museer her i landet, flere av dem er nedslitte og lite publikumsvennlige. Det at universitetet i Oslo er eier av flere av de viktigste museene våre har heller ikke vært bra, det gjør at markedsføring og formidling til nye målgrupper lider. Derfor er satsingen på et stort kulturhistorisk museumsløft, blant annet ved å bygge et nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika et godt prosjekt. Gjerne med private bidrag for å løfte kvaliteten.

Savner du partiledere eller toppolitikere som skriver andre bøker enn egne memoarer?

– De skriver vel ikke spesielt godt, så jeg tviler på at vi går glipp av så mye. Men ja, jeg savner jo at vi har flere politiker som er i stand til å skrive en hel bok om noe annet enn seg selv. Torbjørn Røe Isaken og Jonas Gahr Støre fortjener ros for å faktisk skrive om ideene sine. Flere kunne tatt et skritt på veien ved å skrive om noe viktig i Samtiden, Minerva eller andre tidsskrifter som er der for å viderebringe viktige meninger, men det er mulig det er for få som har så mye å si at det kan fylle en hel artikkel. Jeg synes for øvrig Civitas lille eksperiment i valgkampen der de gav partilederne en hel time til å snakke om politikken sin var spennende. Det er jo så mye tid at man kunne frykte at publikum ville sovne. Men jeg ser Kristin Clemet, som var på alle møtene, har sagt at våre fremste politikere klarte oppgaven forbausende godt. Så det er mulig våre toppolitikere kunne fått frem bredden og nyansene i det de står for bedre ved å bruke en mer analytisk form noen ganger.

Hva synes du om at når FrP ikke får gjennomslag for å kutte kulturstøtte, velger de subsidiært å støtte kulturuttrykk med bred folkelig appell – som uansett burde klare å overleve uten subsidier?

– Dette med offentlig pengestøtte til formål markedet klarer helt utmerket selv har jo to svært negative effekter. Den ene er at vi bruker skattepenger på noe helt unødvendig fremfor å senke skattene eller bruke pengene på områder der offentlig innsats behøves. Men minst like alvorlig er det at subsidier virker konkurransevridende og oppmuntrer lønnsomme kulturaktører til lobbyvirksomhet framfor dyktighet i markedet. Så selv om det sikkert fungerer godt som symbolpolitikk er det skadelig for fordi det ødelegger et velfungerende marked for kultur.

Hvilken bok kunne du selv tenke deg å ha skrevet?

– The Lexus and the Olive Tree av Thomas Friedman, den beste boken som er skrevet om globaliseringens enorme fordeler i forhold til alle andre alternativer. Det er her han lanserte The Theory of The Golden Arches, teorien om at to land med McDonalds aldri går til krig mot hverandre.

Paul Chaffey er direktør i IT-bransjeforeningen Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Bloggen hans finner du her.

Mest lest

Arrangementer