Magasin

Om bøker, markedskultur og sånt; Atle Guttormsen

I Liberalerens sommerserie om litteratur og kultur intervjuer vi idag professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Atle Guttormsen. Han mener Foundations of Economic Analysis er den beste læreboken i økonomi som er skrevet, på en så elegant måte at det nærmer seg poesi.

Hvis du bare skulle ha/beholde én bok resten av ditt liv, hvilken ville du velge?

– Da må jeg kanskje svare litt kjedelig: Bibelen. Den kan leses gang på gang, en oppdager stadig noe nytt og den gir meg ro i sjelen (selv om det er ganske så mye der som kanskje ikke bør gjøre det).

Hvorfor er akkurat denne boken så viktig?

– Det er selvsagt litt personlig, men for en troende er den viktig som ledetråd.

Boken er også grunnleggende for å forstå utviklingen av samfunnet vårt, og ikke minst det er en utrolig god og velskrevet bok.

Når leste du boken første gang?

– Her er det vel litt uklart hvordan en skal definere lese. Men ble introdusert for boken i 3 års alderen. Hele boken (som jo består av mange bøker) ble vel ikke lest ferdig før jeg var nærmere 20.

I Dagbladet Magasinets spalte ”Bokettersynet” kan intervuobjektet fortelle om boken man helst vil brenne. Er det heldig eller uheldig at en Dagbladet med sin profil som kulturavis bruker et begrep om kultur som vi forbinder med totalitære ideologier?

– Hvorvidt det er uheldig I forhold til Dagbladets profil har jeg ingen mening om. Men det er jo ikke spesielt bra journalistikk. Hva mener de egentlig: er det beregnet på en dårlig bok, eller tenker de på bøker som har gjort skade. Som en god liberalist mener jeg jo at folk kan få skrive akkurat det de vil. Dersom folk har glede av å brenne bøker må de gjerne de. Selv har jeg mang en gang brent Dagbladet uten at det får meg til å føle meg totalitær.

Bør boktittelen ”Min kamp” reserveres for hysterikere med manglende ideologisk gangsyn?

– Generelt mener jeg at en har dårlig fantasi dersom en ikke klarer å finne på en egen tittel. Hysterikere med manglende ideologisk gangsyn på kanskje gjøre noe annet enn å skrive bøker.

I Danmark gav eieren av Mærsk, Arnold Mærsk McKinney Møller i 2004 landet en ny opera – for egen regning. Hvis du skulle bli kontaktet av Kjell Inge Røkke eller Stein Erik Hagen med beskjed om at bare du fikk velge deg en kulturrelatert gave til hele det norske folk – både fødte og ufødte – hva ville du svart da?

– Da skulle de ha gitt oss et helt nytt universitet. Et universitet der de akademiske idealer stod i sentrum, men der det ble satt krav til både studenter og ansatte. Universitetet skulle ha stor grad av autonomi, men styres på den måten at de som ikke leverte fort ble borte.

Savner du partiledere eller toppolitikere som skriver andre bøker enn egne memoarer?

– NEI, de bør overlate å skrive bøker til de som faktisk kan skrive. Det finnes noen skrekkeksempler på de som har prøvd.

Hva synes du om at når FrP ikke får gjennomslag for å kutte kulturstøtte, velger de subsidiært å støtte kulturuttrykk med bred folkelig appell – som uansett burde klare å overleve uten subsidier?

– Fremskrittspartiets kulturpolitikk er vel det en i Donald Duck i gamle dager kalte “en klassiker til glede for nye lesere”. Kulturpolitikken er like schizofren som mye av den økonomiske politikken og politikken på mange andre områder. For frihet, men skeptisk så snart friheten strider mot deres konservatisme. For private skoler, for trosfrihet, men mot muslimske private skoler.

Hvilken bok kunne du selv tenke deg å ha skrevet?

– Aller helst skulle jeg ønske at jeg hadde skrevet Foundations of Economic Analysis. Boken er skrevet (første gang) i 1947, og er den beste læreboken i økonomi som er skrevet. Den er fornyet flere ganger, siste gang i 84. Den beskriver de grunnleggende økonomiske prinsipper på en så elegant måte at det nærmer seg poesi.

Atle G. Guttormsen er professor i økonomi, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Ås.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer