Ukategorisert

Surrogati – forbudt i Norge, men ikke andre steder

Surrogati er forbudt i Norge. Men ikke andre steder. Statsråd Lysbakken vil ha slutt på at nordmenn gjør noe i utlandet som er forbudt i Norge. I vanlig norsk stil.

Nordmenn skal ikke være horekunder i utlandet. Man skal helst ikke spille poker, eller foreta seg andre ting som er forbudt her i Norge. Selv om det er tillatt i andre land. Slik tenker formynderne og byråkratene.

Flere ganger i det siste har media fortalt om nordmenn som har benyttet seg av såkalt surrogati, for eksempel i Inda. Og så har de strandet der, fordi deres barn ikke får norske identitetspapirer.

Nå vil barneminister Audun Lysbakken ifølge VG ha slutt på at indiske fertilitetsklinikker behandler nordmenn, selv om behandlingen er fullt ut lovlig i India. For norske byråkrater sliter med å finne lovhjemmel for at foreldrene kan ta med seg sine barn hjem til Norge når de er unnfanget utenlands på måter som er ulovlig i Norge. Da er det jo innlysende at istedenfor å skjære gjennom den gordiske byråkrat- og lovknuten i Norge så ber man andre land endre eget lovverk – eller slutte med å gjøre ting som er fullt ut lovlig.

Men hva er egentlig problemet med surrogati? Ifølge Surrogatiforeningen er lovverket utformet slik at det er den fødende kvinnen som kan defineres som mor. Så hvis en norsk kvinne får sitt egg befruktet utenfor livmoren og båret frem av en annen kvinne, er det ikke hennes barn. I Norge er det ikke tillatt hverken med eggdonasjon – eller å bære frem noen andres barn i egen livmor. Derimot inneholder ikke lovverket noe forbud mot å være foreldre via eggdonor eller surogati. Og derfor reiser norske statsborgere utenlands for å få hjelp til selve metoden. Problemet oppstår fordi en kvinne føder en annen kvinnes barn.

Så hva kan statsråden gjøre? Han kan fremme et lovforslag om at det er forbudt å bli for nordmenn å bli foreldre ved surrogatmetoden, og barn født via surrogati i utlandet vil ikke få innreisetilladelse til Norge, og heller ikke få norske identitetspapirer.

Eller han kan fortsette praksisen norske myndigheter har lagt seg på allerede; trenere sakene og ikke gi barn født ved surrogati norske ID-papirer. Dermed vil disse barnene strande permanent i utlandet, og det vil kanskje ha en preventiv effekt overfor andre nordmenn, par og enslige, som vurderer å bruke surrogati. Uten at han direkte forbyr noen å være foreldre. Han gjør det bare så vanskelig at folk lar være.

Oppførselen til norske myndigheter overfor de aktuelle familiene er uverdig. Å ikke klare å ordne opp i en byråkratisk og lovmessig floke skaper uholdbare situasjoner for de familiene det gjelder. Man bør ta inn over seg at det norske lovverket ikke holder følge med den teknologiske utviklingen eller selve virkeligheten.

Vil norske myndigheter legge ned forbud mot å være foreldre ved surrogati så får de være så ærlige at de fremmer selve lovforslaget. Slik at vi kan få en reell debatt om selve temaet – uten at saken havner på et byråkratisk sidespor der vi bare antydningsvis ser en flik av selve kjernen; hvordan skal man bli foreldre i et moderne, høyteknologisk samfunn?

26 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Roger G.
Roger G.
11 years ago

Problemet i et litt større perspektiv er ikke at det fødes for få mennesker på kloden, men at det fødes for mange. Jeg synes blant annet derfor at det er greit at norske kvinner ikke skal kunne kjøpe seg surrogati, bare fordi de ikke kan (eller endog gidder) bli gravide. Når noen fra naturens side ikke kan få egne barn, uansett grunn, så bør man la det være. Det er nok foreldreløse barn i verden, som tar til takke med norske foreldre. Det er ikke en menneskerett å kunne få barn. Derimot bør det være en menneskerett for barn å… Read more »

Linn
Linn
11 years ago

Jeg applauderer hovedinnlegget. Bra skrevet. Til Roger G.: Tror ikke det er mange nordmenn som «ikke gidder» lage barn, som benytter seg av suggogatmor. Jeg har ikke selv benyttet meg av dette, men kjenner noen som har det, og det ligger årevis med forsøk på å skaffe egne barn på lovlig måte, før man går til det skrittet at man drar utenlands for å benytte suffogat. Jeg er selv barnløs, og etter mange år med alle de komplikasjonene det har vært, så er det fristende å vurdere surrogat. Jeg synes også det er en selvfølge at det er en menneskerett… Read more »

Roger G.
Roger G.
11 years ago

Til ditt prinsipielle spørsmål: Ingen skal bestemme hvordan du skal få barn, andre enn du selv. Jeg anbefaler deg å gjøre det sammen med en kjønnsmoden kvinne som gir sitt samtykke. Det finnes litteratur på fremgangsmåten. Husk imidlertid på at selv om forholdet til kvinnen ikke varer evig, så vil farskapet gjøre det.

Når det gjelder å få mange barn for å sikre egen alderdom økonomisk, så vil jeg tro dette ikke er av de mer fremtredende grunner blant de som bruker surrogatmor i India.

Øystein
Øystein
11 years ago

Linn skriver: «…ligger årevis med forsøk på å skaffe egne barn på lovlig måte…» Barn er ikke noe man skaffer seg!!! Barn er noe man får om muligheten ligger til stede. Jeg er selv bestefar og kjenner gleden av å få barn og se de vokse opp, men samfunnet hat utviklet seg til at barn er blitt en del av en karriere, en tegn på vellykkethet. Dermed kan jeg forstå de presset som ligger på skuldrene hos de som av ulike årsaker ikke får barn. Men å benytte seg av surrogati er en nesten pervertert vei til selvrealisering. Jeg er… Read more »

Roger G.
Roger G.
11 years ago

Har sjekket loven om statsborgerskap. Jeg har alltid trodd at du automatisk fikk norsk statsborger dersom du blir født av norsk mor. Men ihht § 4 i loven så gjelder det samme også om far er norsk. Det betyr at eventuelle problemer med å få norske identitetspapirer til barn av surrogatmor, skyldes at far ikke er norsk eller at han er ukjent (2 mødre ?). Det betyr igjen at det er fritt frem for deg, Pleym. Eggdonor vil imidlertid ikke ha rettigheter som mor etter norsk lov og må i så fall adoptere, men da snakker vi ikke om barnets… Read more »

Mona Lisa
Mona Lisa
11 years ago

Det er ingen menneskerett å få barn… Det å få barn er noe annet enn å få seg et hus, bil eller en hund. Det er noe som gjør at man tar ansvaret for et annet liv, elsker det betingelsesløst for resten av livet, påtar seg en oppgave med oppdragelse, kjærlighet og omsorg. Det er ikke noe man kjøper seg på samme måte som man handler andre ting. Til det er et barn for verdifullt. Det finnes mange, mange barn jeg kunne gitt et bedre liv. Men disse barna er ikke for meg. Jeg får aldri ett eller flere av… Read more »

Quasi
Quasi
11 years ago

Roger G. «Når noen fra naturens side ikke kan få egne barn, uansett grunn, så bør man la det være.» Det er mange grunner til at noen ikke bør få barn. At man ikke «kan» av medisinske grunner bør ikke være det, når det er uproblematisk å unngå. Dessuten må folk slutte å se på dette som utnytting av inderne, og at det er fattige som blir utnyttet av uetiske. Det er ikke slik at de henter jenter fra slummen, og lar dem være rugekasser. Dette er «rike» jenter, i middelklassen, som er friske og sunne, og uten økonomiske problem.… Read more »

Øystein
Øystein
11 years ago

«…Uansett hvor gode intensjoner jeg har for dette barnet – så vil det aldri bli mitt….» skriver Mona Lisa.

Et barn blir aldri ditt! Min mor eier ikke meg og jeg eier ikke mine barn! Man har ikke rett på barn! Naturen kan være urettferdig å tildele oss roller i livet vi helst ville slippe, men slik er vi skapt eller blitt.

Prøverør eller annen hjelp til befruktning etter sykdom eller skade synes jeg er helt ok. Men bruk av surrugati er ute av alle proporsjoner. Forbudet mot slik handel skal være forbudt og bør strammes ende mere inn!

Roger G.
Roger G.
11 years ago

At noe er teknisk gjennomførbart betyr ikke at vi behøver å gjøre det. Det er helt sikkert mulig å klone seg selv, men vi bør ikke gjøre det.

Stella
Stella
11 years ago

Per Aage skrev «Jeg skulle naturligvis gjerne se at det var like akseptert å ikke ha barn, som å ha barn. Jeg fordømmer hverken de som ikke vil ha barn, eller de som forsøker å få hjelp av teknologien til å få barn.» Takk. Alt for mange ser det ikke slik. De klarer i alle fall ikke å praktisere det. Jeg er en av de som ikke kan få barn. Mine egg er ubrukelige. Jeg har mistet fem ganger. Mannen min nekter å adoptere. Han har to fra før og ser det hele på en annen måte. På fertilitetsklinikken ga… Read more »

Linn
Linn
11 years ago

“Når noen fra naturens side ikke kan få egne barn, uansett grunn, så bør man la det være.” Når man fra naturens side får kreft, så er det ikke meningen man skal leve… ?? Eller, Når man fra naturens side blir født med en hjertefeil så skal man ikke forsøke å fikse det… ?? Vi lever tross alt i 2010, og da benytter vi oss av de fremskritt som menneskene har gjort gjennom hele vår eksistens. Hvorfor skal ikke jeg få mitt eget barn av mine gener? Det er ikke egoistiske tanker, karrierejag og status som ligger bak dette. Jeg… Read more »

Mona Lisa
Mona Lisa
11 years ago

Øystein skriver:
«Et barn blir aldri ditt! Min mor eier ikke meg og jeg eier ikke mine barn! Man har ikke rett på barn! Naturen kan være urettferdig å tildele oss roller i livet vi helst ville slippe, men slik er vi skapt eller blitt».

Jeg vet ikke hva du kaller dine eventuelle barn – men de fleste jeg kjenner sier «mine barn», mine foreldre sier «ungene våre» osv. Det er en TALEMÅTE!!
Selvfølgelig eier man ikke andre mennesker, selv ikke barna man føder selv. Det er da jammen ikke det dette handler om!

Roger G.
Roger G.
11 years ago

Linn skriver: «Når man fra naturens side får kreft, så er det ikke meningen man skal leve… ??»

Man dør ikke av å gå barnløs. Jeg nekter å se på det som en sykdom. Jeg misliker sterkt at folketrygden dekker kostnader forbundet med assistert befruktning. Jeg har ingen problemer med at dere allikevel prøver for egen regning. Jeg misliker prostitusjon, men vil ikke forby det.

Stella setter fingeren på det som er problemet med surrogati: Hvem er moren? Den som har båret frem barnet eller den som har gitt egget.

Mona Lisa
Mona Lisa
11 years ago

Roger: Visste du at WHO sier at barnløshet er en sykdom? Noen mennesker invalidiseres av det, og det er faktisk en større påkjenning en man skulle tro.

Øystein
Øystein
11 years ago

Svært mange blir født med manglende fysiske kapasiteter, men dette definerer vi ikke som sykdom. Vi forsøker å skape et samfunn hvor det er godt å leve uansett lyte. Noen kvinner blir født uten evne til å føde barn. De må både samfunnet og den enkelte kvinne akseptere. Det er ikke morens ønske som er avgjørende, men barnets rettighet til å med verdighet kunne komme til verden og senere se tilbake på dette med stolthet. Et barn født av en ukjent surrogatmor kan komme til å få psykososiale problemer senere i livet. Denne risiko skal overstyre kvinners ønske om å… Read more »

Dude
Dude
11 years ago

Det er faktisk en menneskerett å få stifte familie: http://www.snl.no/menneskerettigheter – eller i hvert fall å prøve, med de midler og den teknologi som er tilgjengelig. Det er uansett ganske ureflektert å argumentere mot surrogati eller annet ved å trekke inn at det ikke er en menneskerett – det er ikke en menneskerett å spise burger, men hvis noen forsøker å hindre deg i å spise burger med den begrunnelsen alene, ville du vel blitt litt gretten? Naturligvis, for det at noe ikke er en menneskerett er ingen grunn til å forby det!! Men så er det altså faktisk en… Read more »

Dude
Dude
11 years ago

Og slutt med dette «psykososiale problemer»-sprøytet. Barnet er genetisk relatert til begge sine foreldre, er ønsket, og lever i en famlige med god økonomi. Det er dessuten lenge siden man aksepterte homofil adopsjon, og IVF-behandling av lesbiske er også tillatt. Slutt å leve i en forvirret utgave av middelalderen! Undersøkelser viser at barn av surrogati ikke har den effekten du innbiller deg at det kan ha: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16423152

Rockman
Rockman
11 years ago

Først vil jeg bare få sagt at denne figuren Audun Lysbakken er f… meg ikke vel bevart. Dette må da vel være enda en grunn til at man ikke skal stemme SV. Hvor stort er dette problemet i forhold til alle disse såkalte «våre nye landsmenn» sin fødselsstatistikk? Nei, var det noen som skulle være lovpålagt å ikke kunne få mere enn ett barn, så er det vel dem.

Mvh. Rockman

Mona Lisa
Mona Lisa
11 years ago

Dude: Takk!

Mona Lisa
Mona Lisa
11 years ago

«Det er ikke morens ønske som er avgjørende, men barnets rettighet til å med verdighet kunne komme til verden og senere se tilbake på dette med stolthet. Et barn født av en ukjent surrogatmor kan komme til å få psykososiale problemer senere i livet. Denne risiko skal overstyre kvinners ønske om å bli mor slik at surrogati avvikles og aldri aksepteres». SIer Øystein

Har du belegg for dine påstander? Ingen forskning som er gjort viser nemlig at dette er noe problem… Så har du noen forskningsrapporter som sier det motsatte, så kom med dem!

Meg
Meg
11 years ago

Det er ikke morens ønske som er avgjørende, men barnets rettighet til å med verdighet kunne komme til verden og senere se tilbake på dette med stolthet. Et barn født av en ukjent surrogatmor kan komme til å få psykososiale problemer senere i livet. Denne risiko skal overstyre kvinners ønske om å bli mor slik at surrogati avvikles og aldri aksepteres”. SIer Øystein Må vel være bedre for et barn å vite at foreldrene gjør alt for det, genene er jo de samme som foreldrene, bedre med surrogat enn adopsjon, må være en større psykisk påkjenning for barne når foreldrene… Read more »

JILL WHITE FANEBUST
JILL WHITE FANEBUST
11 years ago

India vender garantert øret vekk når tema
om surrogatmødre blir tatt opp.

JILL

trackback
9 years ago

[…] Jeg har fundert en stund på mine egne synspunkter og verdier i forbindelse med surrogati. Jeg har skrevet om temaet tidligere her på Liberaleren. Og for de som eventuelt skulle ønske å mistenkeliggjøre meg; jeg har barn. […]

Fra arkivet