Ukategorisert

Det er mulig å kutte lisensen

Den britiske regjeringen gjør det som den norske regjeringen burde gjort for lenge siden, nemlig å vurdere kutt i TV-skatten.

Det er NRK som har en sak der kulturminister Jeremy Hunt sier at han kan se for seg lavere lisens etter neste års forhandlinger mellom staten og BBC.

I Norge har politikerne gått med på krav fra kringkastningssjefen om økt lisens. Det siste kravet fra Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas kom i mai i år. Da ønsket den statlige mediesjefen en lisens på 2 520 kroner for 2011.

Dersom politikerne ønsker å videreføre NRK, bør de stille krav om effektiv drift og redusert virksomhet. Norge trenger ikke tre statlige TV-kanaler og en haug med statlige radiokanaler. NRK-tilbudene er kun med på å svekke de private aktørene som opererer i et marked som er sterkt regulert av politikerne.

TV-skatten er motbydelig. Borgerne, eller alle med fjernsynsmottaker, er pliktig til å betale kringkastingsavgift. I år er den norske TV-skatten på 2434,32 kroner.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
George Gooding
11 years ago

Heller føre lisensen over på statsbudsjettet, og at Stortinget setter litt strengere krav til effektivitet og omfang. NRK er en verdifull ressurs for den norske befolkningen, men det betyr ikke at de skal få frie tøyler og så mye penger de bare orker.

Å endre til statsbudsjettet i seg selv vil effektivisere NRKs drift, siden man ikke da lenger vil trenge Lisensavdelingen til å drive tilnærmet mafia-virksomhet for å innkreve pengene.

Fra arkivet