Ukategorisert

Seniorer sier nei til datalagringsdirektivet

Trondheim og Omegn Senior Høyre kommer med et klinkende klart råd; si nei til datalagringsdirektivet!

Uttalelsene fra seniorene er publisert på nettstedet til Sør-Trønderlag Høyre. Uttalelsen er god, og Liberaleren viderebringer meningene som den eldre garde har formulert.

Datalagringsdirektivet(DLD) er gammeldags, laget for en verden med oppringing til internett, ikke kontinuerlig tilkoblet internett slik det er i dag med telefoner og bredbåndslinjer.

Hvis du bruker G-mail eller Hotmail som e-postløsning, blir ikke dine e-post trafikkdata lagret. Bruker du e-postløsning fra NextGenTel eller Telenor, blir dine trafikkdata lagret. Dette er skjevt og direkte konkurransevridende.

Bruker du IP-telefoni fra Telenor eller NextGenTel, vil dine trafikkdata lagres. Men bruker du Skype eller MSN sin talefunksjon, blir den det ikke.

All kommunikasjon på Facebook blir ikke lagret.

Når kriminelle unngår DLD ved å bruke Facebook, Skype, Gmail eller Hotmail, hvor mange alvorlig kriminelle regner man med å kunne ta?
Hele DLD ser ut til å basere seg på at de kriminelle bare bruker NetCom eller Telenor, og at de ikke har oppdaget Facebook, Google og Microsoft.

Selv om intensjonen med å samordne regelverk med EU er god, er det ikke en god løsning å vedta et direktiv som er så dårlig som DLD. Skal vi ha en dårlig lov i Norge bare fordi alle andre har en dårlig lov?

Politiet sier i sine høringsuttalelser at de vet at DLD slik det fremstår nå, har svakheter. “Men disse hullene kan tettes senere” sier de. Det kan ikke tolkes som noe annet enn et generelt ønske om at enda mer informasjon skal lagres, slik at DLDs mangler blir tettet på et senere tidspunkt.

I den norske debatten har men glemt at direktivets opphav er frykt for terror. Man snakker om bruk av trafikkdata på langt nær for å bekjempe terror alene, men også for alle andre former for kriminalitet.

Politiet vil helst ikke ha en bestemmelse om alvorlig kriminalitet på 3 års strafferamme for å kunne bruke lagrede data. De ønsker også “lett” tilgang til data slik at de kan brukes på mange forskjellig vis. Det politiets høringsinstanser representerer er overvåkingssamfunnet i praksis.

På Høyres Landsmøte søndag 9.mai 2010, fikk delegatene en grundig innføring i eventuelle konsekvenser bl.a. i forhold til EØS-avtalen dersom vi sa nei til DLD.

Dr. juris. Finn Arnesen ved senter for europarett (UiO), gikk systematisk gjennom eventuelle konsekvenser for Norge og avtalen. EØS-avtalen ville ikke rammes negativt om vi sa nei til direktivet.
Trondheim og Omegn Senior Høyre anbefaler ikke å vedta det fremlagte datalagringsdirektivet.

Høyre gjennomfører nå en høringsrunde om datalagringsdirektivet. Høringsfristen er satt til 27. august.

Mest lest

Arrangementer