Ukategorisert

Overvåking er ute av kontroll

Innholdet i kommunikasjonen lagres, ifølge Aftenposten.

Aftenposten har fått tilgang til en rapport om datalagringsdirektivet. Rapporten er utarbeidet av datatilsynene i de 27 medlemslandene i EU. I rapporten blir datalagringsdirektivet slaktet, ifølge Aftenposten.

Konklusjonen er at direktivet må skrotes eller endres. Nok et godt argument mot datalagringsdirektivet!

Mest lest

Arrangementer