Ukategorisert

Overvåking er ute av kontroll

Innholdet i kommunikasjonen lagres, ifølge Aftenposten.

Aftenposten har fått tilgang til en rapport om datalagringsdirektivet. Rapporten er utarbeidet av datatilsynene i de 27 medlemslandene i EU. I rapporten blir datalagringsdirektivet slaktet, ifølge Aftenposten.

Konklusjonen er at direktivet må skrotes eller endres. Nok et godt argument mot datalagringsdirektivet!

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami