Ukategorisert

«Kjøpt og betalt» – moralsk eller umoralsk?

var refrenget fra SV-leder Kristin Halvorsen på nyhetene igår. Men hvem er det som lar seg kjøpe og betale? Hadia Tajik bruker dine penger og tiden du har betalt for til noe helt annet enn tiden skal brukes til.

Igår var jeg inne på at det (fortsatt) ikke er forbudt å bruke pengene sine på det man selv finner fornuftig. Uansett hva andre måtte mene om pengebruken. Jeg mener jo at næringslivet i mange sammenhenger demonstrerer mangel på elementær kunnskap om det norske politiske systemet når de velger å kjøpe dyre råd fra lobbyister. Men det får være deres problem.

Hvis man skal snakke om hvem som har mest innflydelse, er det bare å se hvem som får gjennomført sin politikk – de som bruker penger på lobbyisme eller de fagforeningene som har sine ledere i Arbeiderpartiets sentralstyre? Dette spørsmålet stiller PR-rådgiver Hans Geelmuyden. Store interesserorganisasjoner som Fagbevegelsen, Bondelaget og andre har mer institusjonalisert makt enn hvilken som helst annen aktør utenfor det politiske systemet.

Som flere har vært inne på, er det venstresidens folk som blåser seg opp. Ikke så rart. Det er jo der i gården formyndertankegangen er sterkest. Det er der man ikke liker at folk bruker egne penger på noe sosialister ikke ville gjort. Ifølge sosialistene skal man helst bruke andres penger. Det vil si, politikerne skal bruke andres penger.

Vi, du og jeg, som skattebetalere, finansierer virksomheten til Kristin Halvorsen, Marit Nybakk og andre. Vi betaler dem for å styre landet best mulig. Både gjennom lønn til folkevalgte, til sekretærkorpset på Stortinget, til rådgiverne i departementet.

Men hvor er moralen hos våre folkevalgte når de istedenfor å styre bruker tiden på å gi andre råd. I den tiden vi har betalt dem for å styre? Som Vampus er inne på, bruker stortingsrepresentanter som Hadia Tajik sin tid som betalt stortingsrepresentant til å lære særinteressegrupper det samme som partifelle Bjarne Håkon Hanssen tar 3500 kr timen for å lære Espira og andre private firmaer.

Espira bruker sine penger og Bjarne Håkon Hanssens tid. Hadia Tajik bruker dine og mine penger og den tiden vi har betalt henne for å gjøre en spesiell oppgave, til å gjøre noe helt annet. Noen har en skrudd oppfatning av hva moral er når de mener at Hanssens adferd er umoralsk mens Tajiks er moralsk.

De venstresiden rådgir om lobbyvirksomhet er særinteressegrupper som vil opprettholde sine støtteordninger over statsbudsjettet. Men hvem sier at disse gruppene skal ha dine og mine penger til det de mener er viktig? Og hvorfor må det lønnes byråkrater for å samle inn våre penger for å deles ut igjen til disse gruppene? Hvorfor kan de ikke bare be deg og meg om penger direkte?

Det er også noe annet som er problematisk med de røde folkevalgtes opplæring i lobbyvirksomhet. Ideologisk ønsker disse, som Tajik, et størst mulig offentlig budsjett, og forteller disse særinteressegruppene at de ikke vil klare seg uten statlig støtte. Som kjent er lykken gjort når en folkevalgt med behov for å bli gjenvalgt finner en særinteressegruppe med ønske om fast post på statsbudsjettet. Da kan de to partene ha gjensidig nytte av hverandre. På din og min bekostning.

Man burde kanskje utfordre de folkevalgte på hvilken moral de er i besittelse av, i ulike sammenhenger. Uansett om det er i møte med særinteresseorganisasjoner, lobbyister eller andre. Hva veier tyngst i vektskålen? Å gjøre det man føler er riktig, det som er programfestet av partiet – eller muligheten for å kjøpe stemmer til gjenvalg?

Det Marit Nybakk, Kristin Halvorsen og andre gir uttrykk for, er egentlig dobbeltmoral. Det de egentlig sier er at «det vi gjør er riktig og bra, mens det Bjarne Håkon Hanssen gjør er slemt og dårlig».

Hvis vi ser mer overordnet på det, er det jo venstresiden som gir næring til veksten i lobbyvirksomheten. Jo flere lover og regler, jo verre blir det for vanlige folk og bedrifter å følge med og ha oversikt over beslutningsprosesser etc. Det er venstresidens egen politikk som har skapt jobben til Bjarne Håkon Hanssen.

Så fremfor å bruke tid på å refse Hanssen burde Kristin Halvorsen, Marit Nybakk, Tove Karoline Knutsen og andre begynne med å endre egen politikk?

Dét rådet er helt gratis.

Mest lest

Arrangementer