Ukategorisert

Eiendomsskatt blir bryggeskatt

Marinaeierne i Sarpsborg har bestemt seg, og anker dommen fra tingretten i Sarpsborg.

Kampen mot eiendomsskatten, også kalt bryggeskatten i det maritime miljøet i Sarpsborg, fortsetter. Tingretten i Sarpsborg har fastslått at flytebrygger er fast eiendom. Dermed kan flytebrygger skattlegges. Det gir økte inntekter for politikerne og større utgifter for borgerne og privat næringsliv.

De fem lokale marinaeierne i Sarpsborg har besluttet å anke saken om eiendomsskatt på flytebrygger, ifølge SA.no.

Dette er en viktig prinsipiell sak. Taper marinaeierne i Sarpsborg, kan mange andre flytebryggeeiere få eiendomsskatt. Politikerne eier ikke magemål og det er denne saken et godt bevis på. Istedenfor nye skatter bør kommunepolitikerne foreta kutt i utgiftene. Politikerne har mange valgmuligheter når det gjelder kutt og kun fantasien setter grenser.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
11 years ago

Dette er en meget bra skatteform. Bra at tingretten viser at man ikke kan snike seg unna å bidra til fellesskapet.

Erik Sandal
Erik Sandal
11 years ago

Finnes det noe i menneskets aktivitet på jorden, mellom vugge og grav, som IKKE skal styres, reguleres og beskattes av staten?

Konrad
11 years ago

Vel, dette er en kommunal avgift (selv om det kalles skatt), en utmerket måte for sulteforede kommuner til å få penger i kassa.

Anonym
Anonym
11 years ago

Vi kunne antakelig hatt sosiale stønader uten å skatte så utrolig hardt som i Norge… Skattenivået er helt sykt. Derfor er jeg mot alle nye skatter, og for en halvering av alt som er.

Konrad
11 years ago

Fleiper? Selvsagt ikke. Dere skriver veldig mye bra her på Liberaleren, men dere er oftest på bærtur i økonomiske saker/skatt.

Sulteforet fordi eiendomsskatt er kommunenes eneste mulighet til generell inntekt (som altså ikke er betaling for konkrete tjenester).

Eiendom er voldsomt underbeskattet i Norge, og dermed kraftig subsidiert ifht annen kapital. Litt eiendomskatt er bra, den er sosialt rettferdig og små mulighete til å snike seg unna.

Anonym
Anonym
11 years ago

Voldsomt underbeskattet? Synes du det er rettferdig når folk f.eks. må gi fra seg gård og grunn som de har eid i generasjoner fordi staten skal grafse til seg 23% arveavgift? Etter min mening kunne vi gjort skattesystemet MYE enklere og i tillegg redusert skatten en god del, og fortsatt hatt et sosialdemokrati.

Morten
Morten
11 years ago

Voldsomt underbeskattet? Synes du det er rettferdig når folk f.eks. må gi fra seg gård og grunn som de har eid i generasjoner fordi staten skal grafse til seg 23% arveavgift? Etter min mening kunne vi gjort skattesystemet MYE enklere og i tillegg redusert skatten en god del, og fortsatt hatt et sosialdemokrati.

Fra arkivet