Ukategorisert

Politiet gjør vondt verre

når de holder lavterskeltilbud og oppsøkende hjelpere unna de narkomane i Oslo. Så lenge tilbudet til de narkomane er under pari, bør politiet ikke gjøre situasjonen vondt verre med aggressiv oppførsel.

Ifølge Dagsavisen idag , også gjengitt i VG og flere andre medier, har politiet i sommer hatt en tøffere holdning til såkalt oppsøkende tjeneste. Organisasjoner som ikke bare deler ut sprøyter men som også viser omsorg og hjelper de narkomane til andre tilbud – som muligheten til en dusj og et måltid hos f.eks Frelsesarmeen.

I Norge er det stat og kommuner som administerer ulike former for tilbud til de narkomane, enten det er avrusning, avvenning, botrening og rehabilitering. Politiets oppgave er å efterforske forbrytelser, herunder smugling, oppbevaring og salg av narkotika.

De siste årene er visjonen om det narkotikafrie samfunnet i praksis forlatt. Sprøyterom, sprøytebusser, behandling med metadon, subutex etc viser at man ikke lenger lener seg på bønn og salmesang, eller viser rundt leirbålet for å avvene de narkomane fra avhengigheten og bringe dem tilbake til samfunnet.

Politiets innsats på sitt område er til de grader mislykket. Hadde den vært vellykket ville de narkomane ikke hatt stoff å putte i seg. En helt annen sak er at politiet har fått en oppgave de ikke er mulig å lykkes med. Derfor skal man ikke dømme politiet for at de ikke løser denne oppgaven, men snarere politikerne som ikke klarer å endre fokus.

At politiet ikke klarer å holde narkotikaen ute betyr ikke at de må «kompensere» ved å holde de narkomane nede. Utdeling av brukerutstyr hever de narkomanes livskvalitet, ved at man unngår spredning av sykdommer som f.eks hepatitt og HIV. Å vise omsorg og bidra til at narkomane får en dusj, en seng og litt mat er solidaritet i praksis. Og det betyr at de narkomane ikke behøver å stjele eller tigge. Ihvertfall ikke hele tiden.

Vi skal være rause nok til å ønske også narkomane livskvalitet og menneskeverd i hverdagen. Det bør politiet også kunne gjøre.

25 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Morten
Morten
11 years ago

Helt enig, Pleym.

Det er absurd at denne aktivismen fra politiets side, der de tydeligvis følger den «svenske modellen», kommer nå som Stoltenberg-utvalget og justisministeren har gitt signal om at man skal legge seg på motsatt linje og følge den «portugisiske modellen» med avkriminalisering og utvidet skadereduksjon.

Dessverre kan man se dette skje i andre land også. Politiet blir mer hissige når det begynner å komme politiske signaler om liberalisering. Det kan nesten virke som de forsøker å forsvare sine økonomiske interesser, eller som om de ikke er villige til å godta det politiske skiftet.

Dag Kvello
Dag Kvello
11 years ago

Kanskje man skal dele ut kondomer til sex overgripere og ?
Det ville jo vert positivt for offeret at det ikke ble utsatt for unødvendig smittefare ?

willy
willy
11 years ago

Avhengighet av narkotika er i likhet med alkoholavhengighet selvforskyldt, og ikke et rødt øre av statens midler burde brukes for å «høyne livskvaliteten» til disse gruppene.

Leif Bjerkaker
Leif Bjerkaker
11 years ago

Vil «gratis» bety at staten subsidierer kjøp av heroin? Og samtidig vet vi at Taliban finansierer våpen og ammunisjon brukt til bl.a. å drepe norske soldater i Afghanistan ved å selge heroin. Nå må jaggu politikerne for en gangs skyld ta den belastningen det tydeligvis er å hanskes med dette problemet – folk blir gjort rusavhengige på barnevernsinstitusjoner og i fengsler. – Og alt skjer imenneskerettighetenes navn – ingen skal kontrolleres og ingen mistenkes for noe, det er jo DISKRIMINERING, og det er jo ikke politisk korrekt. Og da så…. men det er jo mange, svært mange som lever av… Read more »

solami
11 years ago

Alle blir ikke avhengige av stoff i barnevernsinstitusjoner eller fengsel. Ja det er mye stoff i systemene, og det er ikke bra. Det som er trist er at det er familie og venner som smugler dette inn til sine egne. De innsatte/beboere velger dette selv og kan si nei. De fleste er godt vant med stoffer av ymse slag. Det er trist at vi er kommet så langt at vi har sluttet med å legge ansvaret der det hører hjemme, og det er faktisk hos brukeren selv. Det er alltid alle andre som har skylden for at de misbruker stoff… Read more »

fasdfa
fasdfa
11 years ago

vel.. hadde jeg styrt.. så hadde jeg tvangsinnlagt alle i 3 år. Da burde de i det minste blitt rene i den perioden. Man kan ikke ha en haug med narkiser fartende rundt i sentrum. Jeg har reist MYE i verden og ALDRI sett maken til slik det er i Oslo. Kan nevne at mitt første inntrykk fra Oslo (skoletur, ungdomskolen) – var at vi så stortinget, og en haug med narkiser som enten sov? ut rusen langs gatene, eller de spurte oss etter penger til «kaffe». Mitt andre inntrykk av Oslo var når jeg var innom med militæret og… Read more »

meg
meg
11 years ago

Ja, det er helt riktig at folk i dag stort sett skylder på alle andre for sine egne problemer og ikke er villig til å ta ansvar selv. Men når det gjelder heroinavhengige, så er det ikke BARE å slutte. Dessuten, hvor skal de legge seg inn på avvenning? Hvor lange er ventelistene? Hvor mye fram og tilbake i systemet må man før det skjer noe? En som er avhengig av en dose heroin 4 ganger om dagen omtrent, har ikke tid, mot, krefter eller lyst til å gjøre noen ting. Det er 3 valg, la det surre og gå… Read more »

solami
11 years ago

@meg De fleste ungdommer i dag er sunne frisk ungdom med sunne interesser. Det syntes som det er mange, men det er heldigvis et fåtall som faller utpå. Når de først har gjort det, så er det noen av dem som ble rusmisbruker fordi de ikke trodde de skulle bli hekta og noen som har et bakenforliggende problem. Det er også en gruppe som får psykiske problemer grunnet rusproblemet. Det ene går som hånd i handske. Hvis vi starter med gruppen med de bakenforliggende problemene, som var årsaken til rusmisbruket. Selvmedisinering, flukt osv. For å komme til bunns i denne… Read more »

Reynolds
11 years ago

Godt skrevet! Det er en skam at de som ofrer sin tid for å hjelpe andre skal møtes med makt og bortvisning. Politiet har langt viktigere arbeidsoppgaver som bør prioriteres, straff er ikke den rette måten å håndtere vanskelige problemer som rusavhengighet.

Konrad
11 years ago

Er det virkelig mulig? Dette er jo ren mobbing av de narkomane. Hvilken lov gir politiet rett til å hindre utdeling av vann, mat og enkelt helseutstyr?

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
11 years ago

@fasdfa:

Nå klarer jo ikke fengselsvesenet å holde dopet ute av fengslene, så om du har noen god oppskrift på hvordan du skal klare å holde folk rene mens de er tvangsinnlagte, tas nok rådet imot med takk i de kretser…

Ellers kan det jo (anekdotisk, men dog) nevnes at om du vil se en by med flere rusavhengige enn i Oslo, så er Moskva et glimrende reisemål. Durban er heller ikke helt ueffent. Rusproblematikk møter man over hele verden – og det er ikke nødvendigvis så mye verre eller bedre her hjemme enn andre steder.

Ove Lerdahl
Ove Lerdahl
11 years ago

Selvfølgelig er det riktig å nekte utdeling av brukerutstyr til en narkoman. Det er å gjøre seg delaktig i en forbrytelse. En sprøyte er ikke «enkelt helseutstyr» i denne sammenhengen. Praksis med sprøyterom, utdeling av rene sprøyter og en eventuell utdeling av gratis heroin er bare et skritt på veien mot legalisering og ansvarsfraskrivelse fra det offentlige. Fokus bør være at all rusmissbruk er et stort samfunnsproblem hvor ressursene må settes inn på behandling. Dessverre er dette svært kostbart, men den eneste etiske og moralske veien å gå. Samfunnet må ta ansvar, gi tydelige meldinger om hva som er uønsket… Read more »

Pleym
Pleym
11 years ago

Så mens vi venter på at politikerne skal bevilge penger til behandling, eller veldedige organisasjoner skal bestemme seg for å gi et tilbud, så skal vi la de narkomane leve et om mulig verre liv enn de gjør idag, Ove Lerdahl?

Konrad
11 years ago

Disse folkene deler ikke ut narkotika, de deler ut rene sprøyter. Alternativene er altså:
1) Heroin med sterile sprøyter
2) Heroin med skitne sprøyter og dermed fare for infeksjon og spredning av virus.

Svaret gir seg selv.

Morten
Morten
11 years ago

Foreningen for human narkotikapolitikk har i mange år vært drevet uten statsstøtte. Det er første gang i år at de får det, og det er fordi de har et visst antall medlemmer. Selv om organiseringen kanskje ikke er ideell, er det greit at de får noen penger i forhold til medlemstall med det skattenivået vi har i Norge. Det arbeidet de gjør sparer oss andre for både sykdommer og penger, samtidig som det gir disse menneskene en mer verdig hverdag. Jeg ser bare fordeler ved dette. Om det er selvforskyldt? I mange tilfeller er det snakk om selvmedisinering for psykiske… Read more »

Konrad
11 years ago

Ganske mye som er selforskyldt. Dersom jeg f.eks. råkjører, krasjer og blir alvorlig skadet, lar ikke staten meg bli liggende å dø i veikanten, politiet rykker ikke ut for å hindre folk i å hjelpe meg (selv om det altså er selvforskyldt og endog resultat av lovbrudd). Tvertimot. Politiet rykker ut for å lede redningsarbeidet. Men når det gjelder narkomane er det altså motsatt. Politiet driver ren moralisme.

Morten
Morten
11 years ago

Det er verre enn moralisme, det er en aktiv handling som fører til flere dødsfall – å hindre hjelp. Slikt er vanligvis straffbart i Norge.

Konrad
11 years ago

Nettopp. Jfr analogi til bilulykke. Både straffeloven og vegtrafikkloven sier klart at alle har plikt til å hjelpe, å aktivt hindre slik hjelp er naturligvis også ulovlig.

Morten
Morten
11 years ago

Problemet er at det også er straffbart å hjelpe med lovbrudd. Men når både Stoltenberg-utvalget og senest FNs narkotikabyrå ber om at man slutter å straffe narkomane, blir det absurd at Oslo-politiet nå handler på denne måten:

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/July/unodc-urges-drug-dependence-treatment-not-punishment.html

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/Stoltenberg-utvalget-Rapport-om-narkotika.html?id=608661

Konrad
11 years ago

Klart det er ulovlig å bistå med lovbrudd, men politiet hjelper meg med lovbrudd dersom de redder meg etter en ulykke pga råkjøring. Det er i allefall logikken hos politiet når de hindrer utdeling av mat, drikke og plaster til narkomane.

Hva med bilforhandleren som selger meg en bil med altfor stor motor (vel vitende om at jeg kommer til å råkjøre), er ikke det bistand til lovbrudd?

Men det viktigste er som du sier: Man vil jo slutte å straffe narkomane (jfr Stoltenberg-utvalget).

Morten
Morten
11 years ago

Kåre Stølen sier i Dagsavisen i dag at så lenge man ikke tar steget fullt ut og avkriminaliserer narkotikabruk, skal politiet følge loven og derfor gjør han det riktige.

Jeg er enig. Politikerne burde ta steget helt ut og avkriminalisere all narkotikabruk. Inkludert hasjrøyking, og oppbevaring av mindre mengder, selvsagt!

Kardaffi
Kardaffi
11 years ago

@ Ove Lerdal «Selvfølgelig er det riktig å nekte utdeling av brukerutstyr til en narkoman. Det er å gjøre seg delaktig i en forbrytelse.» Så alle butikker som selger piper gjør seg delaktig i forbrytelser de også? Hva med tobakken som selges? Mange jeg kjenner som ikke klarer å røyke sin cannabis uten å blande den ut med tobakk. Hva med lightere? Fyrstikker? Colaflasker? «Samfunnet må ta ansvar, gi tydelige meldinger om hva som er uønsket adferd og sette inn kreften på å gi heroinisten et varig tilbud om et verdig liv. » Her beviser du bare at du ikke… Read more »

Kardaffi
Kardaffi
11 years ago

Burde korrekturlest det forrige innlegget ser jeg nå. Jeg regner med de fleste forstår hva jeg prøver å formidle, men vil poengtere

kan utkonkurrere det private markedet = kan utkonkurrere det illegal markedet

Fra arkivet