Ukategorisert

Kutt skattefinansierte tilskudd til festivalene

Likestillingsdebatten i kulturlivet er kvalmende og det lukter reguleringer på lang avstand. Gjør det enkelt; kutt skattefinansierte tilskudd til kulturaktørene!

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavi, hadde i juli et leserinnlegg på trykk i Aftenposten. I innlegget tar ombudet til ordet for kvotering.

Innlegget er publisert på nettstedet til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Uten skattefinansierte tilskudd, hadde antall krav som staten stiller til arrangørene blitt drastisk redusert. En frigjort kultursektor uten innblanding fra politikere, byråkrater og ombud, er foreløpig kun en våt drøm fordi staten har økt engasjementet i kultursektoren de siste årene. Blant annet gjennom knutepunktfestivaler, en ordning som skjøt fart da Trond Giske var kulturminister.

Kulturaktiviteter og festivaler vil overleve uten skattefinansiert støtte. De som dør, har ikke livets rett. Det er bedre å dø på en naturlig måte enn at likestillings- og diskrimineringsombudet dreper med krav om kvotering.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer