Notiser

Nøkkeltall fra UDI

Hører du innvandrerfiendtlige personer snakke om at Norge har en for liberal asylpolitikk, vis til tallene fra UDI.

Nøkkeltallene for innvandringen viser at Norge er restriktiv, for restriktiv etter Liberalerens syn.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Mons Jensen
Mons Jensen
11 years ago

Hvorfor mener Liberaleren at Norges har en for restriktiv innvandringspolitikk ut fra nevnte tall som i hovedsak omhandler asylpolitikken? Og restrektiv i forhold til hva? Kan Liberaleren sette opp en statistikk med Europeiske land hvor der sammenlignes antall asylsøkere, antall innvilgede asylopphold, grunnlag, antall midreårige, familiegjenforening, osv? Først da har vi jo noe å sammenligne og kan se hvor vi ligger i forhold til f.eks. våre naboland og andre Europeiske land. Det blir for lett og for fjernet om man bare skal kaster ut en link til utlendingsdirektoratet og skriver at vi har en for restriktivpolitikk. Politikerne hevder vi har… Read more »

Fra arkivet