Ukategorisert

Fyllerøre i Hitra Høyre?

Hitra Høyre er for datalagringsdirektivet. Uttalelsen er publisert på nettstedet til Sør-Trøndelag Høyre .

Det er faktisk vanskelig å ta uttalelsen på alvor. Hvis alle tenker som medlemmene i Hitra Høyre, vil personvern bli et fremmedord som ingen forstår betydningen av. Kjære Hitra Høyre, lokalforeningen fremstår som helt useriøs!

Uttalelsen
Ifølge Sør-Trøndelag Høyre har Hitra Høyre vedtatt følgende høringssvar:
Enhver form for kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse bør etter vår mening ikke ”feies under teppet” med merknader om at politiet allerede slik det er i dag, har tilstrekkelig med registre og kilder til å løse enhver form for kriminalitet. Det gjelder å bruke dem.

Vi er enige i at politiets effektivisering på enkelt områder kunne ha vært bedre, men å gå til det skritt å begrense deres arbeidsmulighet er rett og slett et overgrep både mot politiet og de politiet er satt til å tjene.

Lytt til de som besitter fagkunnskapen og til de som ber om at direktivet implementeres. I dette tilfelle Økokrim, Politiets Fellesforbund og politijuristene.

Hitra Høyre er klare på at datalagringsdirektivet er en komplisert sak som deler medlemsmassen, men ut fra den kunnskap vi besitter og mener å ha, ber vi Høyres stortingsgruppe om å gå inn for direktivet, med de begrensninger som framkom i resolusjonsforslaget under Høyres landsmøte.

Datalagringsdirektivet vil ikke sørge for betydelig mindre kriminalitet, noe som kommer klart og tydelig frem fra Danmark. At Hitra Høyre vil ha begrensninger gjør lokalforening inkonsekvent og useriøs.

0 0 vurderinger
Vurdering
5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
frepun
10 years ago

Jeg er uenig i Hitra sitt høringssvar, og jeg mener det inneholder store hull og mangler. Men at det er “inkonsekvent og useriøst”? Den kommentaren viser vel at det snarere er liberaleren som er useriøse i dette innlegget?

Rune
Rune
10 years ago

Opplever Liberaleren som et seriøst organ i den politiske debatten. Å hevde at en resolusjon er fyllerøre minner meg mer om fyllerøreresolusjoner som purunge FpU-ere i sin tid vedtok 😉

Rune
Rune
10 years ago

Uansett om man har med spørsmålstegn eller ikke, så setter det sitt preg på Liberaleren. Bare ta et søk på Google med ordet “fyllerøre” akkurat nå; Liberaleren er på topp.

Liberaleren behøver ikke skape sensasjonsoverskrifter, innholdet i seg selv er heldigvis ofte radikalt nok til å skape debatt!

Fra Liberalerens arkiv