Ukategorisert

Skatt er tyveri

FpU, altså ungdomsorganisasjonen til Fremskrittspartiet; et parti som foreslo skatte- og avgiftslettelser på til sammen 17,9 milliarder kroner i 2010, mener skatt er tyveri.

Det er sjelden skribenten føler en viss kåthet av et politisk utspill, men denne artikkelen på FpU.no tenner. Det er fantastisk at sentrale og unge FrP-politikere tør å fronte et system som gir betydelig mer frihet og mer ansvar for hver enkelt borger. Et samfunn med null skatt er et rettferdig samfunn.

Les Liberalerens artikkel om hvorfor skatt er tyveri.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
11 years ago

Skatt er et nødvendig onde.

stig pedersen
stig pedersen
11 years ago

Hvorfor synes du det Konrad?

JS.
JS.
11 years ago

Det er vitterlig godt at det finnes ekte liberale krefter i FpU, la oss håpe at de klarer å påvirke moderorganisasjonen i framtiden.

Morten
Morten
11 years ago

Vi kan godt ha skatt, men ikke så mye som i dag. Skattetrykket kunne vært halvert, og vi kunne fortsatt hatt sosiale goder. Den ineffektive skattepolitikken vi bedriver i dag er helt sinnssvak.

Arild Holta
11 years ago

Hvorfor skal man ha skatt, når det er tyveri? Sikkerhetsnett kan skaffes gjennom bindende avtaler, på samme måte som folk idag forsikrer sine hus. Kall det gjerne «avtaledemokrati».

Pleym
Pleym (@pleym_2)
11 years ago

Enig med Arild. Kun det som er avgitt i frivillighet har verdi.

Det folk er villig til å betale for forsvar, politi, rettsvesen, helse, skole etc vil avgjøre hvor stort omfanget av disse tjenestene skal være.

Og jo mindre folk er villige til å betale, jo mer må de ordne selv. Enten det er beskyttelse for liv og eiendom, eller helsetjenester og utdannelse for sine barn.

Morten
Morten
11 years ago

Arild Holta har også kritisert Barnevernet en hel del. Har Liberaleren skrevet noe om dette? Skulle likt å se hva Liberaleren mener om dette. Mange av barnevernsmotstanderne blir latterliggjort og karakterisert som marginale, men jeg mener de har et poeng, og at de burde bli hørt!

http://www.gateavisa.no/2010/04/16/arild-holta-vil-redde-norske-barn-fra-et-destruktivt-barnevern/

Arild Holta
11 years ago

Liberaleren har ikke satt seg inn dette med barnevernet. Men jeg håper det kun er snakk om tid før de gjør det.

Nevnte intervju ble svært informativt. Tydelig at han som intervjuet meg hadde satt seg grundig inn i dette.

Morten
Morten
11 years ago

Ja, Pleym og Solvik, blir det noe kritikk av barnevernet fra deres side? Det er jo et autoritært regime av byråkrater og «eksperter» – mao. ikke særlig liberalt… Og Jon Alvheim må da ha hatt noen poenger i sin kritikk? Selv om mange av aktivistene som jobber mot Barnevernet anses som marginale ekstremister, så kan det hende de har rett, akkurat som de som ønsker å legalisere narkotika? Burde ikke Barnevernet i større grad underlegges normale rettsprosesser i stedet for å være et ekspertvelde som kjører Kafka-prosesser? Mener å huske at TV2 har hatt barnevernskritikk for 10-15 år siden, og… Read more »

Pleym
Pleym (@pleym_2)
11 years ago

Vi kommer tilbake til temaet.

Morten
Morten
11 years ago

Glad for at dere tenker å komme tilbake til temaet.

Er veldig nysgjerrig på Liberalerens betraktninger rundt Barnevernet. Systemet reiser prinsipielle spørsmål på mange fronter, og vi trenger sårt flere kritiske blikk rettet mot det.

Når det er såpass mange aktivister mot Barnevernet, betyr det at det er noe i vårt demokrati som skriker, noe som ikke er som det skal.

Morten
Morten
11 years ago

På forsiden av dagens Aftenposten står det «ta fra menn omsorgen uten dom!» Samtidig får ingen barnevernskritikere noe spalteplass i media, og dommen mot barnevernet i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fikk bare en liten notis – den genererte ingen debatt, og man fikk ingen forandringer. Det er absolutt på sin plass at Liberaleren tar et dypdykk inn i dette temaet….

Morten
Morten
11 years ago

(for øvrig synes jeg forskjellsbehandlingen av menn i Norge – i forhold til militæret etc. også fortjener oppmerksomhet)

Fra arkivet