Ukategorisert

Høyres DLD-vedtak

Sentralstyret i Høyre har i dag behandlet saken om datalagringsdirektivet etter høringsrunden i partiet. Vedtaket ble lagt ut på Høyres nettsted like etter klokken 17 fredag ettermiddag.

1. Sentralstyret tar oppsummeringen av partihøring 3/2010 til orientering.

2. Høringen bekrefter at Høyre er klar motstander av datalagringsdirektivet slik Regjeringens høringsutkast er utformet.

3. Høyre ber Regjeringen, parallelt med arbeidet med saken om implementering av datalagringsdirektivet, utrede en nasjonal lovgivning som ivaretar politiets behov for tilgang til trafikkdata innenfor rammene av et sterkt personvern.

4. Høyre ber Regjeringen også gi klare svar og utredninger på konsekvensene av at EØS-avtalens vedlegg om telekommunikasjon eventuelt suspenderes fra EØS-avtalen.

5. Sentralstyret viser til Høyres Landsmøtevedtak med krav om betydelig styrking av personvernet dersom datalagringsdirektivet implementeres. Høyre vil arbeide videre med dette.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
11 years ago

[…] Vedtaket som kom igår viser til fulle Høyres problem. Tyngden i Høringen tas bare til følge i første punkt i partiets vedtak. Resten av vedtaket er et forsøk på å finne en løsning på dét Erna Solberg sa til Nettavisen igår: “Høyre er opptatt av å finne en god balanse mellom et sterkt personvern og politiets mulighet til å bekjempe alvorlig kriminalitet.” Som om det er noen motsetning mellom disse. […]

trackback
11 years ago

[…] som måtte unngås“. Høyres vedtak efter at høringsrunden var avsluttet kan du lese her. Liberaleren oppsummerte høringen – og Høyres tapte mulighet – i artikkelen […]

Fra arkivet