Ukategorisert

Krever makspris i kulturskolen

Når kunnskapsminister Kristin Halvorsen i dag får overlevert rapporten fra kulturskoleutvalget, mottar hun er krav om makspris i kulturskolen.

Det som har lekket ut fra rapporten, tyder på at kulturskoleutvalget krever en makspris på 2 000 kroner for ett barn i en allerede skattefinansiert kulturskole.

Å sette en pris på en vare/tjeneste uten å ta hensyn til produksjonskostnadene og etterspørselen er å ødelegge prismekanismen i markedet. Det får en rekke utilsiktede virkninger, som igjen kan gi nye rom for ytterligere politiske reguleringer.

Makspris har dessverre blitt det nye magiske ordet blant politikere og byråkrater.

Tags:

Mest lest

Arrangementer