Ukategorisert

Voldtekt mot den private eiendomsretten

Verdens helseorganisasjon, WHO, ber norske myndigheter vurdere et forbud mot røyk i private hjem.

Forslaget vil, på nåværende tidspunkt, ikke bli vedtatt, men grensene for voldtekt mot den private eiendomsretten blir hele tiden flyttet og tilslutt vinner flertallsdiktaturet også denne saken.

Det er Aftenposten som har på trykk det nye kraver fra WHO. For skribenten er det vanskelig å velge tårer eller latter til det håpløse forslaget.

I egen leilighet eller eget hus, må det være eieren som bestemmer om det skal være tillatt å røyke eller ikke. Reguleringer som forhindrer denne friheten er et overgrep av verste sort.

Verdens helseorganisasjon, FNs særorganisasjon for helse, ble grunnlagt 7. april 1948. Det er en skattefinansiert institusjon. Borgere som røyker, og som trives med tobakken, bør nekte å betale skatt. Å opprettholde en organisasjon som gjør sitt ytterste for å forsure livene til en stor gruppe mennesker, bør ikke ha livets rett.

Barn blir drept i trafikken, men vi forbyr ikke biler.
Barn får alvorlige skader på idrettsbanen, men vi forbyr ikke fotball.
Barn dør i togulykker, men vi forbyr ikke tog.
Barn blir drept på fødestuen, men vi forbyr ikke fødsler.

Mest lest

Arrangementer