Ukategorisert

Tiltakssone i hele landet

Regjeringen ønsker en gjennomgang av tiltakssonen, en ordning som gjelder i Finnmark og Nord-Troms.

Tiltakssonen er svært gunstig for innbyggerne i den nordligste delen av landet. Ordningen medfører blant annet redusert personbeskatning og fritak for arbeidsgiveravgift. Borgerne i Finnmark og Nord-Troms får rett og slett beholde mer av egne penger. Det er deilig for innbyggerne, men det gir ulike konkurransevilkår.

Nå vil regjeringen ha en gjennomgang av tiltakssonen. Målsetningen er å forbedre ordningen, ifølge Regjeringen.no.

Resten av Norge bør kreve de samme vilkårene som Finnmark og Nord-Troms har. Lav skatt er fantastisk deilig, og det gir et bedre liv. Tiltakssone i hele landet må medføre en ekstrem nedbygging av statens størrelse, men personlig frihet og valgmuligheter er bedre enn en gigantisk stat.

PS; skribenten bor i tiltakssonen.

De viktigeste virkemidlene i tiltakssonen er:
• Fritak for arbeidsgiveravgift
• Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 25.000 per år.
• Fritak for el-avgift på forbruk
• Reduksjon i personbeskatningen
• Økt barnetrygd gjennom det såkalte ”Finnmarkstillegget”
• Lønnstilskudd til forskolelærere

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer