Ukategorisert

Tobakksdebatt på Svalbard

Dersom prisene på Svalbard øker, vil det bli mindre attraktivt å bo i Longyearbyen.

Befolkningen på Svalbard har i dag mange fordeler. En rekke produkter er langt billigere i Longyearbyen sammenlignet med fastlandet.

Nå er det tobakksdebatt i Svalbardposten. Overlege Kari Schrøder Hansen ønsker høyere priser på tobakk og snus. Hun ønsker å etablere et fond som tobakkskjøperne skal bidra til. Overlegen sammenligner et eventuelt sneipfond med korkpengene som går til velferdsformål for befolkningen i Longyearbyen og Svea.

Saken har vært behandlet i administrasjonsutvalget. Flertallet i utvalget er, på sosialdemokratisk vis, enige i modellen, men er usikker på hvordan en slik ordning kan praktiseres. Høyre, hurra for Svalbard Høyre, stemte imot at administrasjonen skal utrede en ordning med sneipenger.

Billig
Tobakk er billig på Svalbard. Liberaleren har fått opplyst at en 5-pakning med tobakk kun koster kr 125,- Én pakke med tobakk på fastlandet koster i underkant av 180 kroner. Lave priser, gjennom minimale statlige avgifter, har sørget for bosetning på Svalbard. Den tiden kan snart være forbi.

Formyndere!

Mest lest

Arrangementer