Ukategorisert

Oppgjør med Reinfeldt

Mattias Svensson, svensk liberalist og tidligere leder i Frihetsfronten, tar på sin blogg et oppgjør med statsminister Fredrik Reinfeldt. Han prioriterte partikarriere mens andre tok de ideologiske debattene.

Mattias Svensson er svensk liberalist, forfatter og samfunnsdebattant. Han var leder for Frihetsfronten 1995 – 97, og har hatt tilknytning både til Moderaterna (svenske Høyre), og tankesmien Timbro.

På sin blogg forteller han at han skal stemme Miljøpartiet ved dagens valg. Og tar samtidig et kraftfullt oppgjør med statsminister Fredrik Reinfelt og hans “Nya Moderatarna”. Han roser Allians-regjeringen for noe av politikken, men er likevel kritisk.

Svensson roser regjeringen:

“Alliansregeringen har ökat friheten på en del områden: inkomstskatterna har sänkts, några myndigheter har avskaffats, värnplikten har avskaffats, homosexuella har fått rätt att gifta sig, arbetskraftsinvandring har blivit lättare.”

Samtidig kritiserer han Reinfeldt:

“Mycket av detta är frågor jag själv var med att driva som ung moderat på 1990-talet. Medan Fredrik Reinfeldt filade på sin partikarriär var vi andra som tog debatterna. Som hånades och utpekade som extrema för att vi ville att homosexuella skulle få prövas för adoption och gifta sig, för att vi ville pekade ut värnpliktens tvångsarbete åt staten som ineffektivt och kränkande och för att vi värnade öppenhet och invandring. Det var extrema åsikter då. Idag är det den moderata partilinjen, verkställd av Fredrik Reinfeldt och andra i samma politiska generation. Det var värt att ta den kampen och driva den i mål. Det är bra att den nu är vunnen.”

Han fortsetter sitt oppgjør med Reinfeldt ved å kritisere ham blant annet for FRA-loven (der egentlige motstandere som Centerns Federley ble pisket på plass), og for ikke å være mer opptatt av nye frihetsspørsmål.

Svensson tar også et oppgjør med Venstres søsterparti; Folkpartiet. De vil bare styre og planlegge, skriver han.

Han har også en lang begrunnelse for hvorfor man som frihetselsker kan stemme på Miljøpartiet.

Både Svensson og Norberg skriver en del om hvilke enkeltkandidater man bør støtte. Det kan virke merkelig når det er et riksdagsvalg. Men da er det verdt å huske på at svenskene kan påvirke personsammensetningen i riksdagen på en helt annen måte enn vi kan ved stortingsvalg i Norge.

Les bloggposten her.

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
10 years ago

[…] Moderaterna, det svenske Høyre, har i løpet av åtte år redusert avstanden til Sosialdemokraterna (Ap) med fra 25 til under 1 prosentpoeng. De gjorde igår sitt beste valg siden stemmerett ble innført i Sverige, med 30%. De er Alliansens eneste parti med fremgang, som heldigvis var større enn de tre andre partienes tilbakegang. Fredrik Reinfeldt har klart dét kunststykket ingen borgerlig statsminister har klart før ham; å få sin regjering gjenvalgt. Finansminister Anders Borg har sin del av æren; den svenske regjeringens håndtering av finanskrisen er unik. Der andre regjeringer faller, blir Alliansen gjenvalgt. Og Anders Borg klarte å… Read more »

trackback
10 years ago

[…] Moderaterna, det svenske Høyre, har i løpet av åtte år redusert avstanden til Sosialdemokraterna (Ap) med fra 25 til under 1 prosentpoeng. De gjorde igår sitt beste valg siden stemmerett ble innført i Sverige, med 30%. De er Alliansens eneste parti med fremgang, som heldigvis var større enn de tre andre partienes tilbakegang. Fredrik Reinfeldt har klart dét kunststykket ingen borgerlig statsminister har klart før ham; å få sin regjering gjenvalgt. Finansminister Anders Borg har sin del av æren; den svenske regjeringens håndtering av finanskrisen er unik. Der andre regjeringer faller, blir Alliansen gjenvalgt. Og Anders Borg klarte å… Read more »

Fra Liberalerens arkiv