Ukategorisert

Stor enighet i forsvarspolitikken

Regjeringen skryter av tverrpolitisk enighet i forsvarspolitikken.

Da statssekretær Roger Ingebrigtsen gjestet Norges forsvarsforening, skrøt statssekretæren av tverrpolitisk enighet i forsvarspolitikken.

–Det er i dag bred tverrpolitisk enighet om forsvarspolitikken. Likevel; vår sektor kjemper om oppmerksomheten med mange andre gode formål, som skole, sykehus og eldreomsorg, for å nevne noe. Forsvaret får stadig færre adresser og trusselbildet er nok for mange også mer diffust. Dette kan på sikt påvirke viljen til å prioritere Forsvaret i forhold til rekken av andre gode formål, sa Roger Ingebrigtsen til forsamlingen.

Verneplikt
Det er flere viktige saker som bør være stridstema blant politikerne. Flere politikere bør gå inn for å avskaffe vernepliktsordningen.

Liberaleren er imot verneplikt. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å takke ja eller nei til et jobbtilbud, også en jobb i Forsvaret. Det er uforståelig at det politiske flertallet forsvarer et illiberalt system som i tillegg er ressurskrevende.

Tags:

Mest lest

Arrangementer