Ukategorisert

Det flagget, det flagget

For Liberaleren er det norske flagget kun et tøystykke. For mange andre betyr flagget mye, mye mer.

Flagget vekker dessverre sterke følelser når det blir vist frem i spesielle sammenhenger, alt fra på 17. mai til på fotballkamper. Det er for eksempel etablert en Facebook-gruppe der medlemmenes målsetning er å stryke kristenkorset fra det norske flagget.

Fritanke.no har en interessant artikkel om det norske flagget og hvorfor flagget har et kors. Korset er ikke en illustrasjon for religion. Stortingstalen som Fredrik Meltzer holdt i 1821, viser at han kun brukte historiske argument for at det bør være et kors i flagget.

Staten skal være religionsnøytral. Det var staten da det norske flagget ble utformet. Det var nok etter 1821 at det gikk galt fordi politikerne har blandet religion og stat i en usmakelig suppe.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Weedar
Weedar
11 years ago

«Staten skal være religionsnøytral. Det var staten da det norske flagget ble utformet. Det var nok etter 1821 at det gikk galt fordi politikerne har blandet religion og stat i en usmakelig suppe.»

I grunnloven av 1814 leser vi:

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De indvaanere, der bekjenner seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra adgang til Riget.»

Fra arkivet