Ukategorisert

La private få kjøpe politikerne

Politikerne bør avvikle ordningen med skattefinansiert partistøtte.

Har et parti gjort det godt ved valg, er gevinsten betydelig skattefinansiert støtte. I valgåret 2009 fikk de politiske partiene 71 prosent av inntektene i form av offentlig støtte, ifølge SSB. Vi snakker om millioner av kroner i ulike støtteordninger som kommer makthaverne til gode. Det betyr at borgerne betaler for den politiske aktiviteten. Borgere som misliker dagens system i kommunene, fylkeskommunene og staten, må også bidra til partiene i form av tilskudd som blir finansiert av skatter og avgifter.

Dagens system gir de store partiene enorme konkurransefortrinn. Eller; de store partiene forblir stort sett store på grunn av de skattefinansierte ordningene. Dagens partifinansiering forhindrer et systemskifte i Norge.

Forbud
Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, vil, ifølge VG.no, forby privat partistøtte. La oss håpe borgerne gjør som Senterpartiet hvis forslaget blir vedtatt, nemlig å gi blaffen i lovverket. Å forby private gaver til partiene er ikke bare illiberalt, men det opprettholder dagens velferdsstat der de store partiene sørger for skattefinansierte bevilgninger slik at de vinner valg. Systemet utelukker for eksempel Det Liberale Folkepartiet, som har ekstremt dårlige konkurransebetingelser på grunn av den skattefinansierte partistøtten.

Rapporten, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå i september 2010, viser at partiene har gjort seg avhengige av skattefinansierte tilskudd.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
M45
M45
11 years ago

Det offentlige skal drive partiene? Kan høre at Stalin klapper i hendene….

IvarE
IvarE
11 years ago

Nå er det vel heller ikke privat partistøtte som har vært problemet, men støtte som allerede er definert som ulovlig, nemilg de senere dagers avsløringer av støtten til – nettopp – senterpartiet.
Det er ikke vanskelig å se at dette er et forsøk på en ren avledningsmanøver. Man kunne imidlertid trodd at Pollestad burde vært smart nok til å se at Sp om kort tid kommer til å bli helt avhengig av all støtte de kan samle *utenom* den offentlige…

Gullstandard
11 years ago

Nei, det er verre enn en avledningsmanøver.

Det er å dra opp stigen etter seg, for å hindre at avvikende meninger kommer til uttrykk. Det er et forsøk fra den etablerte politikerkaste på å undertrykke nye partier, som kan komme til å true deres priviligerte stand.

Fra arkivet