Ukategorisert

Nytt ord for SVere; prioritering

Inga Marte Thorkildsen, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget, skriver varmt om en ny skatt på egen blogg.

SV er det partiet på Stortinget som snakker varmest om skatter og avgifter. SV er et lite parti, men innflytelsen i økonomisk politikk har vært stor. Skattenivået øker og borgerne mister muligheten til å styre egne penger.

Denne gangen er det finansskatten som Thorkildsen fronter.

Hvis SV har for lite penger til alle tiltakene partiet vil at staten skal gjennomføre, må SV-politikerne bli flinkere til å prioritere innenfor kjente rammer. Alt kan ikke og bør ikke bli skattlagt av politikerne. Det er også en grense på hvor høyt skattenivået kan bli før det går utover verdiskapningen. Inga Marte Thorkildsen og hennes gruppe på Stortinget, bør bli flinkere til å foreta tøffe prioriteringer istedenfor hele tiden mase om økt skattenivå. Skatt er en byrde, en stor byrde, enkelt og greit.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer