Ukategorisert

Fritt Ord støtter 16 ulike blogger

Jan Arild Snoen er én av bloggerne som får økonomisk støtte fra Fritt Ord.

For å bidra til en allsidig meningsbrytning i Norge har Fritt Ord utlyst 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere. Utlysningen ble rettet mot personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning. Det var mulighet for å søke om midler til nyetablering av blogger og utvikling av allerede eksisterende blogger.

Fritt Ord mottok 219 søknader om prosjektmidler i september 2010. Juryen har kommet frem til 16 søkere som får tildelt midler. Juryen ble ledet av Gisle Hannemyr.

Åtte av bloggene som får tilskudd fra Fritt Ord blir etablert på slutten av året eller i begynnelsen av 2011.

Fritt Ord har på eget nettsted offentliggjort hvem som får nyte godt av økonomisk drahjelp.

Om Fritt Ord
Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer