Ukategorisert

Kvotering snur verden på hodet

Dagsavisen har en propagandaartikkel om at at flertallet i Aps stortingsgruppe er kvinner. Helga Pedersen fremhver kvotering som grunnlaget for resultatet. Og viser at hun ikke har forstått argumentet om dyktighet.

Dagsavisen skriver om kvinneandelen i Aps stortingsgruppe, i regjeringen og blant Aps statsråder. parlamentarisk leder Helga Pedersen poengterer at de gode resultatene skyldes regelen om 50/50-kvotering.

Hun peker på at Høyre og FrP, som har hhv. 1/3 og 1/4 kvinneandel i sine grupper, pleier å fremheve at det er dyktighet som skal gi verv. Og så spør hun retorisk: «. Da kan man spørre seg om Høyre- og Frp-kvinnene er dummere enn damene i Ap, siden de har så få på Stortinget, sier Pedersen med et skjevt smil.»

Hun glemmer at kvinnene i Høyre og FrP ikke har fått sine plasser ved kvotering, men det har kvinnene i Ap. Dermed er det slik at mens det i Høyre og FrP stilles krav til dyktighet stilles det i Ap først og fremst krav til kjønn.

Dermed må vi gå ut fra følgende: Kvinnene i stortingsgruppene sitter der på grunn av sin dyktighet, mens vi om kvinnene i Ap kun vet at de har riktig kjønn. Deres dyktighet sier sagaen ingenting om.

Helga Pedersens utsagn sier det meste om den saken.

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
George Gooding
11 years ago

Helga Pedersen må være en av de mest ubrukelige politikerne i Norge. At hun ikke skjønner at hun taler imot seg selv og egen sak sier sitt.

IvarE
IvarE
11 years ago

Snakk om svingdør!
😀

Jan
Jan
11 years ago

Meget treffende kommentar!

Grain
Grain
11 years ago

Nyere AP-historie er full av kvinner som (mer eller indre kvoterte) fikk sjansen, men som floppet eller er barmhjertig overtrukket av glemselens slør. Jeg nevner i fleng:
Hill-Marta Solberg,
Sylvia Brustad,
Manuela Ramin-Osmundsen,
Saera Khan,
Fatma Jynge,
Anne-Marit Sæbønes,
Ranveig Frøiland,
Guri Ingebrigtsen,
Anne Kristin Sydnes,
Siri Bjerke….

osv.osv.

Bare tilfeldig? Jeg tror ikke det…

Hannah
Hannah
11 years ago

Morsomt det der… Og mannen fornekter seg ikke; ikke før har man gjort det umulig for menn å ekskludere ved benekte at kvinner er like dyktige som menn, før de fortsetter å nekte for at kvinner er like dyktige som menn.

Har du noe bevis for at kvinnene er mindre dyktige enn menn? Og har du et noenlunde valid bevis på at makt har FRIVILLIG blitt gitt fra en gruppe slik at en annen gruppe kan slippe å bli trykket ned?

Hensikten med kvotering var å få slutt på diskriminering vettu.

Pleym
Pleym
11 years ago

Hannah, jeg har ikke påstått at kvinner er like dyktige som menn. Men de får ikke sjansen til å bevise det, fordi de blir kvotert inn i posisjoner. Jeg tror det var Hanna Kvanmo som en gang sa at full likestilling har vi kun når det finnes like mange udugelige kvinner i posisjoner som menn. Men så lenge kvoteringsordningene finnes, så vil man alltid møte argumentet om at man er kvotert inn. En gang i tiden var det færre yrkesaktive kvinner, færre kvinner med utdannelse osv osv. Idag er det ikke slik lenger. Da bør det ikke være behov for… Read more »

Hannah
Hannah
11 years ago

Og der viser du hvor lite du har skjønt av kvoteringsprinsippet som kun slår inn når kvalifikasjoner er LIKE. Jeg er forøvrig helt enig i at man bør vurdere kompetanse uavhengig av kjønn, men så lenge det FREMDELES er kvinner som blir spurt om graviditet og ikke menn, så er det et kjønnsdelt arbeidsmarked. Arbeidsgivere innrømmer, ganske frimodig forøvrig, at de foretrekker å ansette menn fremfor kvinner i «barneføderalder». Vi har ennå ikke fått kjeppjaget alle menn som syns det er helt greit å være frimurere den ene kvelden og «liksom» kjønnsnøytrale i ansettelsesprosesser dagen etterpå ut av arbeidslivet heller.… Read more »

Andreas
Andreas
11 years ago

@Hannah: Det er ingenting som heter ‘like kvalifikasjoner’ – det vil alltid være kvantifiserbare ulikheter. At du ikke ser hvor selvmotsigende det er å være for noe så anti-liberalt som 50/50-kvotering og samtidig være «helt enig» kompetanse skal vurderes uavhengig kjønn sier meg at du ikke har tilstrekkelige kognitive evner til å bedrive gyldig argumentasjon – du har med andre ord alle forutsetninger for å gjøre en kometkarriere i kvoteringsparadiset til DNA. Det er forøvrig forsatt valgfritt (er det ikke artig å ha fri vilje?) å få barn. Skattebetalerne skal ikke svi for at ikke du og dine likesinnede for… Read more »

IvarE
IvarE
11 years ago

@Hannah:
Så f.eks. kravet om 40% kvinneandel i styrer kan uproblematisk tilfredsstilles ved å se på «like» kvalifikasjoner?

Pleyms kommentar gjaldt jo for øvrig hvor lite Pedersen selv forstår når hun kan finne på å komme med et så lite gjennomtenkt «retorisk spørsmål».
Hun levner ingen tvil om at i hvert fall *hun* kom inn pga. kjønn og ittno’ annet.

Unni
Unni
11 years ago

For Høyrekvinnene handler ikke bare om dyktighet, selv om det er en selvfølge – se bare på Erna Solberg! Men selvsagt handler det om interesse av og ønske om å være en del av det politiske liv. Samtidig har vi i perioder andre prioriteringer i livet vårt. Det å kvotere oss inn, bare fordi vi er kvinner, eller eksempelvis av annen etnisitet eller fra en annen landsdel, er direkte diskriminerende! Både for kvinner og menn. Både kvinner og menn ønsker å bli vurdert ut i fra våre kvalifikasjoner og evner i den gitte situasjoner. Men det er klart at vi… Read more »

Hannah
Hannah
11 years ago

Gøyalt dette – det er ikke EN av dere som klarer å komme opp med rettferdiggjøring av diskriminering som fremdeles kun rammer kvinner, og ikke menn. Andreas sin «frivillig å føde barn» er kanskje den søteste av alle, han har tydeligvis ikke tenkt på at NOEN må utgjøre neste generasjon, eller kanskje han mangler kognitive evner til annet enn surmuling over å måtte bidra skattemessig. Forøvrig – det er ikke snakk om BEDRE kvalifiserte menn, kvotering er KUN snakk om lik kvalifikasjon og kompetanse. At menn velger menn fordi de er menn – og etterpå hevder mannen var bedre kvalifisert… Read more »

IvarE
IvarE
11 years ago

@Hannah: Morsomt, ja. 🙂 Du har fortsatt ikke sett på eller forsøkt å forstå sitatet som var utgangspunktet her, skjønner jeg. Og ikke har du slått opp definisjon på kvotering heller. Man skiller mellom såkalt moderat og radikal kvotering. Du velger tydeligvis å tolke ordet kvotering som moderat kvotering, og hadde det vært slik hadde jeg ikke hatt noen problemer med det. Moderat kvotering er det som tilstrebes ved ansettelser. At ved ellers like kvalifikasjoner ansettes den som representerer en underrepresentert gruppe. Men det er dessverre ikke det som diskuteres her. Såkalt radikal kvotering er det som gjelder f.eks. ved… Read more »

Andreas
Andreas
11 years ago

@Hannah: Grunnen til at «vi» ikke har kommet opp med noen rettferdiggjøring av [organisert] diskriminering av kvinner er fordi den ikke er observerbar. Grunnen til at den ikke er observerbar (til tross for «utallige» reelle og manipulerte forsøk) er fordi den ikke eksisterer. Diskrimnering av menn derimot har vært en hyppig bedrevet sosialdemokratisk prestisjé-gren de siste 15-20 år – proprosjonalt med statsfeminismens fremvekst, selvsagt. Menn diskrimineres ved lov i akademia (kvinner får kjønnspoeng og blir kvotert frem i industriell skala), i næringslivet (ASA-loven) og ikke minst i barnefordelingssaker (BLD). Dette kan dokumenteres svart på hvitt. Dere derimot har bare føleri… Read more »

Fra arkivet