Notiser

Fantastisk mottakelse

Fredsprisen til Liu Xiaobo får fantastisk mottakelse på Twitter. Liberalister, sosialister og konservative personer hyller Nobelkomiteen for vedtaket.

TV-kanaler som sendte talen til Torbjørn Jagland ble blokkert i Kina. Et godt tegn på at Nobelkomiteen har fattet en god beslutning.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ikke ond
Ikke ond
11 years ago

«Liberalister, **sosialister**(!!??) og konservative personer hyller»

Tildelingen er vel snarere et velrettet slag i ansiktet på alle som kaller seg kommunister og sosialister.

Liu Xiaobo is a Chinese intellectual, anti-communist and human rights activist in China.

He has been detained, arrested, and sentenced repeatedly for his peaceful political activities, including participation in the Tiananmen Square protests of 1989 for four times since 1989.

Konrad
11 years ago

Liu Xiaobo er et godt valg, men det har fint lite med fred å gjøre.

Ikke ond
Ikke ond
11 years ago

Dette handler ikke første og fremst om syn på privat eiendomsrett, men om at man bekjenner seg til en ideologi som har utryddet millioner og stått for brudd på menneskerettighetene. Så det er selvmotsigende å kalle seg sosialist og samtidig hylle en fredspristildeling til en antikommunistisk menneskerettsaktivist som kjemper mot sosialistiske/kommunistiske menneskerettsovergrep. SV hyllet totalitære kommunistiske diktaturer under den kalde krigen. Kanskje har de fått kalde føtter, eller kanskje er de bare kyniske opportunister som vil late som de aldri har støttet diktaturer? Sosialisme og kommunisme er synonyme begreper i den forstand at kommunister gjerne kaller seg selv og sine… Read more »

Ikke ond
Ikke ond
11 years ago

Forklaringen på at SV-folk hyller tildelingen er egentlig ganske enkel. SV støttet Sovjetunionen og sovjetblokken (DDR osv.) under den kalde krigen. Det er som noen vet full krig mellom maoistene (med AKP/RV som norske støttespillere) og sovjettilhengerne (med SV og NKP som norske støttespillere) (forstå det den som kan). Så en tildeling av en pris til en motstander av regimet i Kina vil for personer på ytre venstre tolkes i lys av intern strid mellom ulike venstreekstreme retninger, og kan man som sovjetapologet synes det er greit. Men ingen må la seg lede til å tro at dette handler om… Read more »

Fra arkivet