Ukategorisert

Verdens strengeste røykelov

Finland har fått det en rekke medier har omtalt som verdens strengeste røykelov. Målsetningen er et røykfritt land i 2040.

Et samfunn uten tobakk er en illusjon. Dersom politikerne vedtar et totalforbud, vil kriminelle miljø tjene penger på illegal omsetning av tobakksprodukter. Tobakk kan bli det narkotika er i dag, og narkotika er et eksempel på at forbudslinjen er totalt mislykket.

Den nye loven krenker privat eiendomsrett. Heller ikke på egen eiendom skal det være lett å ta seg en blås. I borettslagene skal uteområdene, og dermed også folks veranda, være røykfri, ifølge Vårt Land.

Forbud skaper etterspørsel etter nye forbud. Det er ikke lenge igjen før norske politikere krever et lignende lovverk i Norge. Taperne er alle oss som ønsker sterke eiendomsrettigheter, rettigheter som etter hvert har fått elendige kår.

Mest lest

Arrangementer