Ukategorisert

Facebook-aksjon mot boligskatt

I forhold til ulempene 2,4 millioner boligeiere kan få i forbindelse med rapport av egen bolig, er oppslutningen på Facebook-aksjonen Nei til boligskatt laber.

Det er i skrivende stund 1 042 medlemmer i gruppen.

Innen 15. oktober må boligeierne avgi rapport til staten med opplysninger om hus og hjem. Ligningsverdien av boligene skal nå settes til 25 prosent av gjennomsnittlig markedsverdi på boliger innenfor samme kommune eller bydel. Høyre mener det nye systemet legger til rette for økning av bolig- og formuesskatten.

Politikerne tar allerede altfor mye av borgernes penger i form av skatter og avgifter. Bli med på å protestere mot høyere bolig- og formuesskatt.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
11 years ago

Det er greit å være mot skatt generelt, men som liberalere burde dere i det minste vært for lik/rettferdig skatt. I dag er det i praksis null (zero) skatt på boligkapital, mens annen kapital (innskudd, aksjer etc) beskattes fullt ut. Det er en meningsløs skjevhet, det er dypt urettferdig og det er skadelig for norsk økonomi.

At Høyre er mot skatt på bolig skyldes jo at det er deres velgere som er mest begunstiget av dagens ordning. Høyre har overhode ingen troverdighet på dette punktet.

IvarE
IvarE
11 years ago

@Konrad:
Vi vil ha vekk all formuesbeskatning fordi den er urimelig og skadelig for vediskapningen for samfunnet som helhet.

Det er da høyst naturlig og konsekvent å gå *imot* ytterligere skjerping av allerede eksisterende beskatninger.

Fra arkivet