Ukategorisert

342 milliarder kroner i skatt

Fy flate, vi betalte mye skatt i 2009.

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2009 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nesten 342 milliarder kroner i skatt, ifølge en pressemelding som Skatteetaten har sendt ut i dag.

Skatteoppgjøret er bare en del av oversikten over inntektene staten henter hos borgerne.

Skatt er et verdispørsmål
Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer