Ukategorisert

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk

Forbudsregjeringen lar seg påvirke av press.

Dagsavisen har en artikkel om at regjeringen har droppet forslaget om skjenkestopp klokken 02:00.

Det var for ett år siden regjeringen foreslo endringer i alkoholloven som ville medført at kommunene kun kunne tillate skjenking til klokken 02:00, istedenfor klokken 03:00 som loven tillater i dag. Forslaget ble sendt på høring. Regjeringen har møtt massiv motstand.

Det finnes ikke ett godt argument for nye innstramninger i alkoholpolitikken. Medlemmene i Liberalerens redaksjon er glade for at forbudsregjeringen skrinla planene om mer formynderi.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer