Ukategorisert

Dårlig kjøpekraft i Oslo

Velferdsstaten gir politisk vedtatt innsats på mange områder, men skatte- og avgiftsnivået gir borgerne lav kjøpekraft.

Befolkningen i Oslo har mindre penger enn befolkningen i mange andre europeiske byer, ifølge NRK, som omtaler en undersøkelse som banken UBS har foretatt.

Undersøkelsen viser lavere privat forbruk i Oslo sammenlignet med byer i andre land. Privat forbruk kan være alt fra god mat og drikke til ferier.

I Norge har vi et system der vi gir fra oss mye av egne penger. Vi gir pengene, gjennom tvang, til politikerne som foretar mange prioriteringer på vegne av alle borgerne. Borgere som for eksempel er motstandere av subsidier, blir ikke hørt. Rett og slett fordi at flertalltyranniet synes subsidier er et godt virkemiddel.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Hvor mange innvandrere skal Norge ta imot?Hvor mange innvandrere skal Norge ta imot?
  Dette er et merkelig spørsmål som alle liberalere bør avfeie. Vi bør stille bedre spørsmål!
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?Bærekraftsmålene – klima som den store samlende sak?
  Klima og miljø er del av bærekraftsmålene. Hvordan skal dette samle menneskeheten? Og hvordan var det nå med rettsstaten? Siste og fjerde del av en artikkelserie om bærekraftsmålene – med en oppsummering.
 • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
  Effektive altruister forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.