Ukategorisert

Dårlig kjøpekraft i Oslo

Velferdsstaten gir politisk vedtatt innsats på mange områder, men skatte- og avgiftsnivået gir borgerne lav kjøpekraft.

Befolkningen i Oslo har mindre penger enn befolkningen i mange andre europeiske byer, ifølge NRK, som omtaler en undersøkelse som banken UBS har foretatt.

Undersøkelsen viser lavere privat forbruk i Oslo sammenlignet med byer i andre land. Privat forbruk kan være alt fra god mat og drikke til ferier.

I Norge har vi et system der vi gir fra oss mye av egne penger. Vi gir pengene, gjennom tvang, til politikerne som foretar mange prioriteringer på vegne av alle borgerne. Borgere som for eksempel er motstandere av subsidier, blir ikke hørt. Rett og slett fordi at flertalltyranniet synes subsidier er et godt virkemiddel.

Mest lest

Arrangementer