Ukategorisert

Mange er enige med Snoen

Jan Arild Snoen har betydelig støtte i samfunnet for å innføre et dødsstraffprinsipp.

Snoen har skrevet artikkelen Min primitive side på Minerva. At liberalisten Jan Arild Snoen forsvarer dødsstraff er primitivt. Det er som Morten Myksvoll, 2. nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom skriver på Twitter; dødsstraff er brudd på liberalisme!

At mange borgere gir blaffen i liberalismen er forventet, men Jan Arild Snoen og andre profilerte liberalister forventer vi mer av.

I dag har det blitt offentliggjort en meningsmåling som viser at omkring 25 prosent av befolkningen støtter en ordning med dødsstraff for alvorlige kriminelle handlinger. 25 prosent av befolkningen er et høyt tall. Det var bør et sterkt signal til norske politikere og Amnesty som jobber for at andre land skal avskaffe denne straffemetoden.

Nettstedet Justismord i Norge skriver om tvilsomme saker for rettsstaten Norge. Dersom dødsstraff var et alternativ, ville personer blitt drept av staten for noe de aldri har gjort. Det må være et tankekors for alle som forsvarer dødsstraff!

Les dødsstraff, en artikkel Per Aage Pleym Christensen har skrevet.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
indregard
11 years ago

Vil bare påpeke at det egentlig var 8 % som støttet dødsstraff, mens 17 % støttet det «bare under spesielle forhold». I og med at alle forbeholder dødsstraff for temmelig alvorlige forhold i utgangspunktet, må vi kunne regne med at de sytten prosentene mener ekstreme situasjoner; krigsoppgjøret antar jeg de fleste tenker på.

Selv om det er problematisk med dødsstraff også i krigsoppgjør, så er det en litt annen skål, både moralsk og ikke minst historisk-tradisjonelt. Jeg er derfor ikke så bekymret over VGs tall: Snoen er stadig langt fra å være mainstream.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
11 years ago

Man trenger bare ett eneste argument for å være motstander av dødsstraff.

Man kan ta feil. Da snakker vi bokstavelig talt om et justismord, og hele samfunnet har uskyldiges blod på hendene.

(I tillegg har jo endel av oss prinsipper og slikt, men argumentet over er akkurat jordnært og pragmatisk nok til at selv de mindre opplyste dødsstrafftilhengerne får litt problemer med å greie ut om støtten sin etter å ha blitt møtt med det…)

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

De samme argumenter som brukes mot dødsstraff, kan brukes om all straff overhode. Har en dødsstraff, dreper en noen for å vise at det er galt å drepe. Setter man en kidnapper i fengsel, låser man ham inn for å vise at det er galt å låse inn folk. Idømmes en tyv bot, frastjeles hun penger for å vise at det er galt å stjele. Straff er påført ubehag som påføres for at det skal oppfattes som ubehagelig. Straff for ubehagelige integritetskrenkelser er således inkonsekvent i seg selv. Straff er således illiberalt, og bør således belegges med straff. Streng straff.… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Det er ikke riktig, Eivind. Dødsstraffen kan ikke gjøres om.

Straff skal både straffe forbryteren, avskrekke andre fra å gjøre det samme, gi ofrene bevis for at hva de har vært utsatt for tas alvorlig. Bak lås og slå gis samtidig forbryteren mulighet til å starte på nytt. Skolering/utdannelse etc.

Mye du ikke får gjort med dødsstraff. Annet enn å sende uskyldige i døden. Og gi mennesker makt til å frata andre mennesker livet.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

Mye du ikke får gjort med fengselsstraff også. Annet enn å sette uskyldige mennesker i fengsel, samt gi makthaverne mulighet til å sette andre mennesker bak lås og slå. Et menneske som settes uskyldig i fengsel har krav på erstatning. Men selv ikke millioner i erstatning kan veie opp for brøkdelen av det å ha tapt en dag i ufrihet.

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Det er forsåvidt korrekt. Men arbeidet for å perfeksjonere rettssystemet er en kontinuerlig prosess.

Det er verre å tape livet enn å tape år i fengsel som uskyldig. Man kan gjenvinne sin frihet men ikke sitt liv.

Fra arkivet