Ukategorisert

Har pelsdyrnæringen rett til mine penger?

Forleden kunne NRK-Dagsrevyen igjen sjokkere TV-seere med bilder og film av mishandlede dyr. Ville dyr som ales opp med tvang. For at den som vil skal få kjøpe klær av pelsen. Næringen holdes i live av dine og mine skattepenger. Har de rett til de pengene?

Visuelle virkemidler er sterke. Å se bilder av mishandlede dyr – enten fysisk eller psykisk – gir et langt sterkere inntrykk enn å lese en rapport. Så da er det kanskje ikke så rart at politikerne nå kommer med sine tiltak. Og de overrasker ikke. Forbud. Flere kontroller.

Det sier seg selv at man ikke finner noe galt når man varsler kontrollene god tid i forveien. Pelsdyroppdretterne er sannsynligvis ikke dumme. Skal det være noe poeng med slike kontroller må de være uanmeldte.

At SPs landbruksminister Lars Peder Brekk forsøker å hale ut tiden med prat burde ikke overraske noen. SP kommer til å verne næringen så lenge partieet kan.

Pelsdyrnæringen mottar subsidier. Altså penger over statsbudsjettet. Penger du og jeg har betalt i skatt for helsetjenester, utdannelse for våre barn, kollektivtrafikk og veier. Er det noe poeng at disse pengene brukes til å støtte opp under en virksomhet som ikke klarer å leve av det de produserer?

Efter min mening er svaret nei. Jeg aksepterer at visse tjenester må jeg betale skatt for å få. Selv om jeg helst skulle hatt større innflydelse på hvordan disse tjenestene er.

Det finnes en god del ting skattepengene mine går til, som jeg er sterkt uenig i. Bistand til diktaturer i den tredje verden er én ting. Subsidier til norske bønder er en annen ting. Støtte til aviser som ikke klarer å selge nok til å leve av det, er en tredje.

Og bare for å gjøre det klinkende klart: Å ale opp ville dyr i trange bur for at en eller flere av mine medborgere skal få kle seg med pels hører ikke med blant de tingene jeg vil at pengene mine skal gå til. Ønsker du å kle deg i pels får du betale hele prisen for den varen selv. Rett og slett: Betal pelsen din selv!

Istedenfor forbud mot næringen ser jeg to gode veier å gå: Fjern subsidiene til næringen. La vær å kjøpe pelsprodukter. Hvis de ikke klarer å leve uten subisider vil produsentene måtte legge ned. Hvis efterspørselen efter produktene forsvinner, er det jo ingen vits i å fortsette.

Dyr skal ikke behøve å lide for at mennesker skal få dekket sine behov. Som mennesker vil også dyr reagere på det som for dem ikke er naturlig. Oppvekst innestengt i bur er ikke naturlig.

Pelsdyrnæringen selv sier at det er et lavt antall dyr som er skadet, sammenlignet med det store tallet dyr som ales opp. Og de forsøker seg med mange andre bortforklaringer. Som at aktivistene har filmet dyr som er tatt ut av ordinær bestand på grunn av skader etc.

Aktivistene burde efter min mening levere sitt omfattende materiale til politiet. Slik at sakene kan efterforskes. Ifølge NRK Dagsrevyen er det loggført når og hvor de har vært og filmet skadede dyr. Det burde ikke være så vanskelig å innlede efterforskning av påstandene om brudd på lovverket.

Ved neste valg bør du stemme på et parti som vil avvikle subsidiene til pelsdyrnæringen.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
IvarE
IvarE
11 years ago

Så hjertens enig!

Er ikke noen motstander av næringen som sådan og har vansker med å tro på at materialet er representativt, men uansett: Fjern subsidier og la de som vil gå i pels betale hele regningen selv. Kontroller næringen skikkelig og sørg for at de driver ordentlig, men ikke forby den. Forbud er sjelden noen god løsning på noe som helst.

Er næringen levedyktig uten å skade dyrene og uten subsidier så er det helt greit, er den ikke så la markedet stoppe den, ikke forbud.

Jostein R
Jostein R
11 years ago

Bildene viser dyr med sjukdom og skader, og det er ikkje noko triveleg syn. Men bildene fortel ikkje nødvendigvis at dyra er vanskjøtta eller om dei er under behandling. Du kan få mange bilder av ugrodde sår og forvridde eller avkutta lemmer på ei sjukestue eller eit gamlehjem også. Det kan ikkje vera slik at dyr automatisk skal avlives i staden for å behandles av veterinær, i frykt for at eigaren skal bli uthengt av aktivister som bryt seg inn medan behandlinga pågår. Pelsdyr reagerer med å skade eller drepe ungane sine dersom dei skremmes i yngletida, noko samvitslause aktivister… Read more »

nessie
nessie
11 years ago

Noen som vet hvor jeg kan finne ut hvor mye pelsnæringen får i subsidier? Og forsåvidt andre næringer også..

hamderrefyren
hamderrefyren
11 years ago

Her ligger litt fakta om en litt lyssky næring…
http://www.dyrevern.no/fakta/pels/oppdrett

Roald Bentzen
Roald Bentzen
11 years ago

Pelsdyrnæringen er i samme suppa som det øvrige landbruk. Ingen av dem bør subsidieres!

Fra arkivet