Notiser

Argumenterer for DLD

Vi må sikre bevisene, mener justisminister Knut Storberget som argumenterer for datalagringsdirektivet i en kronikk som er publisert på Regjeringen.no.

Det hadde vært interessant å vite hvor justisministeren mener grensen går mellom kriminalitetsbekjempelse og personvern.

En plass må politikerne sette grensen; nei til datalagringsdirektivet er å sette en klar grense.

Mest lest

Arrangementer