Ukategorisert

Skal gjennomgå råfiskloven

Regjeringen nedsetter en arbeidsgruppe som skal gjennomgå råfiskloven.

Det er på tide med en gjennomgang av lovverket, men det er synd at hovedelementene i salgslagssystemet skal ligge fast. Det betyr at fiskeri- og kystministeren hindrer fri konkurranse i en næring som er gjennomregulert.

Arbeidsgruppen skal ha åtte medlemmer. Syv medlemmer vil bli utnevnt etter forslag fra Norges Fiskarlag (to medlemmer), Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (to medlemmer), Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Landsorganisasjonen i Norge. Det skal i tillegg utnevnes en uavhengig leder for gruppa, ifølge regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer